På Mercantec lægger vi vægt på skolens opgave i at uddanne, danne og udvikle unge og samtidig være stedet hvor voksne, virksomheder og organisationer udvikles og tilføres kompetencer.

En sådan mission forpligter os til kontinuerlig udvikling inden for uddannelse og læring. Det er med andre ord nødvendigt at have fingeren på pulsen i de brancheområder, som vi uddanner mennesker til at arbejde i. Vores ambition er, at være på forkant med udviklingen og sikre god sammenhængskraft mellem skolens uddannelser og behovet i offentlige og private virksomheder i vores region.

Med baggrund i dette har Mercantec etableret Advisory Boards inden for skolens uddannelsesområder, som dækker forskellige brancher.

Advisory Boards som inspirationskilde og dialogpartner
Et Advisory Board er et uafhængigt organ, hvis primære opgave er at agere som dialogforum for uddannelsesområdets ledelse, der her kan hente inspiration fra udvalgte aktører. Overordnet set skal Mercantecs Advisory Boards bidrage til, at kvalificere ledelsens beslutninger i forbindelse med udviklingen af mål og strategier i forhold, som vedrører uddannelse i den enkelte branche herunder marked og produkter.

Et andet formål med at etablere Advisory Boards for Mercantecs uddannelsesområder er, at fremme samarbejdet mellem skolen og regionens offentlige og private virksomheder via netværk og således sikre sammenhæng mellem uddannelsesområderne og virksomhederne i regionen. Medlemmerne i Mercantecs Advisory Boards skal således bidrage til, at skabe og formidle viden samt erhvervskompetence for på den måde at bidrage til, at Mercantecs uddannelser til enhver tid matcher virksomhedernes og samfundets krav til høj kvalitet og nytænkning.
 
De primære opgaver for Mercantecs Advisory Boards er således:

  • Rådgivning af uddannelsesområdets  ledelse
  • Udvikling af nye og nuværende uddannelser
  • Internationalisering af uddannelserne
  • Kvalitetssikring af uddannelserne
  • Udvikling af samarbejdet mellem uddannelsesområdet og erhvervslivet


Sammensætningen af Advisory Boards
Da Mercantecs Advisory Boards er rådgivende og idéudviklende, har de ingen kompetence i relation til Mercantecs formelle organisation. Et Advisory Board vil være sammensat af repræsentanter specielt udvalgt blandt skolens interessenter fra brancheområderne samt repræsentanter fra skolens ledelse. Antallet af medlemmer er ikke fastsat på forhånd.

Arbejdet i Mercantecs Advisory Boards er frivilligt og ulønnet. Vi forventer, at holde to årlige møder. Mødestrukturen er uformel, og der er ingen krav til rapportering.