(Corporate Social Responsibility)

Som uddannelsesinstitution påtager vi os et socialt ansvar i forhold til det samfund, som vi er en del af. I de senere år er både offentlige og private virksomheders sociale ansvar ofte blevet debatteret i det offentlige rum, og man kan som virksomhed påtage sig et socialt ansvar på mange forskellige måder. Fælles for at arbejde med socialt ansvar, eller Corporate Social Responsibility som det også kaldes, er en øget bevidsthed om, at vi som offentlig eller privat virksomhed er en integreret del af samfundet, og derfor vælger at påtage os et ansvar i forhold til dette. Man kan naturligvis ikke påtage sig et lige stort ansvar i forhold til alle interessenter, så vi vælger de områder, som vi synes er vigtigst i forhold til Mercantec.

Handelsskolen Viborg Mercantec

Socialt ansvar 

I den kommende strategiperiode vil vi starte dialogen om, hvordan vi påtager os et socialt ansvar og dermed gør en større indsats end love og regler foreskriver. Der kan være tale om mange forskellige initiativer, og sideløbende med den interne proces med at definere og forholde os til Mercantecs sociale ansvar har vi udvalgt nogle områder, som vi synes er så vigtige, at vi gerne vil påtage os et særligt socialt ansvar her. Disse indsatsområder er beskrevet nedenfor.

Med til at øge vores egen bevidsthed om Mercantecs sociale ansvar hører også, at vi i forlængelse af vores CSR strategi udarbejder en handlingsplan på de udvalgte indsatsområder, og at vi kommunikerer vores sociale ansvar internt og eksternt i forhold til omverdenen. Etablering af rammerne for Mercantecs sociale ansvar vil være en vigtig del af CSR-indsatsen i den kommende strategiperiode, og selve indsatsen rettes mod følgende tre udvalgte strategiske mål:

Kasper Andersen 3_2019_

Strategiske mål