Mercantecs pædagogiske strategi er udarbejdet med udgangspunkt i skolens strategi og pædagogiske tankesæt.

Den pædagogiske strategi omhandler de væsentligste områder indenfor det pædagogiske og didaktiske felt der påvirker undervisningen, den lærendes læring og trivsel. Se mere nedenfor.