Retningslinjer for håndtering af Covid-19 på Mercantec

Nedenfor følger Mercantecs retningslinjer til elever/kursister om håndteringen af coronavirus på Mercantec 

De vigtigste pointer i retningslinjerne er:

 • Du skal blive hjemme og gå i selvisolation ved tegn på, at du er smittet med Corona-virus. Typiske symptomer er feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed.
 • Hvis du har haft nær kontakt med en person, der er bekræftet smittet med coronavirus skal du blive hjemme fra Mercantec, uanset om du har symptomer eller ej.
 • Hvis du har været sammen med en, som har været sammen med en, der er testet positiv med coronavirus, så skal du komme i skole. Du skal ikke testes og skal ikke blive hjemme. Al kontakt i 3. led tæller ikke med – dvs du skal komme på arbejde.
 • Hold afstand – husk at afstand under 1 m. max må vare 15 min

Desuden opfordrer vi alle medarbejdere til at downloade Appén Smittestop, som er lavet af bl.a. Sundhedsstyrelsen. Den giver besked, hvis man har været i tæt kontakt med en bekræftet smittet med coronavirus.

Undervisningen

Vi følger de almindelige bestemmelser i lovgivningen for undervisningen, som vi kender dem fra tiden før Covid-19.

Nødundervisningsbestemmelser kan kun anvendes i helt ekstraordinære tilfælde, for eksempel hvis vi pga. smitte er nødt til at sende et større antal elever/kursister eller medarbejdere hjem.

Hvis nødundervisningsbestemmelserne anvendes, skal dette begrundes over for STUK. Som anført skal der noget helt ekstraordinært til, før nødundervisning kan finde sted, og beslutning derom kan kun tages af chefen for området i samarbejdet med skolens direktør.

Elevernes deltagelse i undervisningen samt fysisk fremmøde

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet vejledningsmateriale om, hvornår elever i øget risiko efter en individuel vurdering ikke bør komme i skole:https://www.sst.dk/da/corona/personer-i-oeget-risiko Elever, der i henhold til disse retningslinjer skal blive hjemme, skal modtage fjernundervisning.

En elev/kursist vil blive registreret som fraværende, hvis forældrene vælger at holde eleven hjemme/eleven vælger at blive hjemme, uanset at skolen efter dialog med forældre/elev og elevens læge har vurderet, at eleven skal møde fysisk på skolen. Eleven vil i denne situation ikke modtage fjernundervisning.

Medarbejdere i den øgede risikogruppe kan som udgangspunkt godt komme på arbejde. Se Sundhedsstyrelsens vejledning:https://www.sst.dk/da/corona/Saerlige-risikogrupper. Nødvendige individuelle hensyn kan drøftes med nærmeste leder.

Bor en medarbejder i samme husstand som en person, der er i særlig risiko, kan medarbejderen som udgangspunkt godt komme på arbejde. Igen bør medarbejderen kontakte sin leder, hvis der er nødvendige individuelle hensyn, som skal drøftes. 

Organisering af undervisningen og afstand

· Fra 1. august skal der ikke længere holdes minimum 1 meters afstand mellem elever i samme gruppe. Dette betyder, at der ved undervisning i klassen, på valgfagshold el. lign, ikke skal holdes minimum 1 meters afstand, og dette gælder både ved undervisning i klasselokaler og værksteder. Elever/kursister og medarbejdere opfordres til at være ekstra opmærksomme på håndhygiejne samt på at reducere varigheden af ansigt-til-ansigt kontakter.

· På fællesarealer mv., hvor andre klasser og hold også opholder sig, skal elever og kursister holde mindst 1 meters afstand til hinanden.

· Medarbejdere bør så vidt muligt holde minimum 1 meters afstand til kolleger og elever i normale situationer og minimum 2 meter til første række af elever ved tavleundervsining. Anbefalingen om 1 meters afstand kan fraviges, når det er nødvendigt for, at undervisningen kan gennemføres efter de almindelige bestemmelser i lovgivningen.

· Elevernes/kursisternes klasse/hold skal være udgangspunktet for alle aktiviteter i skolen. Grupperingerne bør typisk udgøre op til 30 elever/kursister, som primært bør undervises i samme lokale.

· Hvis elever/kursister har ekstra opmærksomhed på god håndhygiejne kan de skifte lokale og deltage i undervisning sammen med andre, når det er en forudsætning for, at undervisningen kan gennemføres efter de almindelige bestemmelser i lovgivningen, herunder den fulde fagrække.

· Ved sang, råb m.m., hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, anbefales det, at både medarbejdere og elever/kursister holder 2 meters afstand.

· Pauser og frikvarterer bør så vidt muligt holdes klassevist forskudt. Så længe elevernes aktiviteter i videst muligt omfang foregår inden for klassen, kan flere klasser godt holde pauser samtidigt og opholde sig samtidigt på f.eks. udenomsarealer.

· Ved sport og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt anbefales øget opmærksomhed på hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.

· Introarrangementer bør begrænses.

 

Fysisk indretning af fællesarealer

Ensrettede trapper og gangarealer - dog ikke nødvendigt de steder, hvor der kan holdes afstand på 1 meter ”næse til næse”.

Hygiejne

Håndhygiejne:

· Håndvask ved ankomst til skolen. Hyppig håndhygiejne gennem dagen, mellem forskellige opgaver og aktiviteter, før spisning og efter host/nys.

· Håndvask og hånddesinfektion er ligeværdige, dog anbefales håndvask altid ved synligt snavs på hænder, ved fugtige hænder, efter toiletbesøg og før håndtering af madvarer.

· Der er godkendt håndsprit tilgængelig for alle elever.

Rengøring:

· Hyppig rengøring minimum en gang dagligt af kontaktflader i lokaler og situationer med mange besøgende og/eller mange berøringer. Kontaktpunkter kan for eksempel være håndtag, gelændre, kontakter, trykknapper, tastaturer, mus, bordkanter, udstyr, redskaber, vandhaner, toiletter mv. 

· Skraldespande i klasselokaler og på toiletter tømmes, inden de er helt fyldt.

Mundbind

Hvis du ønsker at bruge mundbind, når du er på skolen, er du naturligvis meget velkommen til det. Du bedes selv medbringe mundbind.

Ferierejser

Vælger en elev/kursist eller medarbejder trods Udenrigsministeriets rejsevejledninger at rejse til et af de lande, som de fraråder rejser til (orange lande), opfordrer myndighederne fortsat til, at man holder sig hjemme i 14 dage efter sin hjemkomst.

Vi fastholder derfor på Mercantec, at elever/kursister og medarbejdere ikke må møde på skolen før 14 dage efter udrejsen fra et land, som Udenrigsministeriet fraråder rejser til (orange lande).  Eleven vil i denne situation ikke modtage fjernundervisning og vil blive registreret med fravær. Hvis en medarbejders ferie er slut, vil medarbejderen i de 14 dage som udgangspunkt ikke modtage løn fra Mercantec.

Undtagelsen her til er dog, at hvis landet udelukkende er ”orange” på grund af landets indrejserestriktioner over for danske rejsende og ikke på grund af smittespredning, behøver man ikke blive hjemme i 14 dage efter hjemrejse.

Vi henviser til Udenrigsministeriets rejsevejledninger, som findes her


NEDENFOR FØLGER PRÆCISE ANVISNINGER OM, HVORDAN DU BEDES FORHOLDE DIG VED TEGN PÅ SYGDOM MV.:

Hvis du selv har symptomer på sygdom

 • Du skal blive hjemme og gå i selvisolation ved tegn på, at du er smittet med Corona-virus. Typiske symptomer er feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed.
 • Kontakt din læge og bed om at blive henvist til test. Fortsæt selvisolationen og kom ikke i skole, mens du venter på testsvar.
 • Hvis din test er positiv for coronavirus skal du fortsat blive hjemme. Kontakt straks uddannelseslederen for afdelingen. Derefter vil skolen foretage den nødvendige smitteopsporing på skolen.
 • Du kan komme i skole igen 48 timer efter, at du er symptomfri. Du behøver ikke blive testet igen for at blive erklæret rask.
 • Hvis testen er negativ er du ikke smittet med coronavirus. Du kan komme i skole igen, når du føler dig rask.

 

Hvis du har været sammen med en, der er bekræftet smittet med coronavirus

Hvis du har haft nær kontakt med en person, der er bekræftet smittet med coronavirus, skal du blive hjemme fra Mercantec.

Følgende betragtes som nær kontakt:

 • Personer, som bor sammen med en smittet person
 • Personer, der har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet person
 • Personer med ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (f.eks. er blevet hostet på eller har berørt brugt lommetørklæde m.v.)
 • Personer, der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter til en smittet person (f.eks. samtale med personen)

For at blive betragtet som nær kontakt skal du have haft nær kontakt med personen, som er smittet med coronavirus, i perioden fra 48 timer før personens symptomer startede og indtil 48 timer efter, at symptomerne er ophørt.

Hvis du er nær kontakt til en bekræftet smittet skal du:

 • Kontakte din læge, uanset om du har symptomer eller ej. Bliv henvist til test. Bliv fortsat hjemme fra skole.
 • Book tid til første test hurtigst muligt efter, at du er henvist, dog tidligst 4 dage efter, at du første gang var i nær kontakt med den smittede. Hvis du løbende har haft kontakt til den smittede, f.eks. fordi I bor sammen, skal du booke tid til første test hurtigst muligt.
 • Book tid til anden test 2 dage efter den første test. Hvis der er gået mere end 6 dage efter, at du sidst var i nær kontakt med den smittede, skal du ikke have 2 tests og behøver kun booke tid til den første test.
 • Hvis første test er negativ, og du ikke har symptomer på corona, kan du komme i skole, også selv om du skal have taget 2. test. Det er vigtigt, at du får taget den 2. test, også selv om første test er negativ.

Hvis en af dine tests er positiv skal du blive hjemme og gå i selvisolation.

Hvis du har været sammen med en, som har været sammen med en, der er testet positiv med coronavirus, så skal du komme på arbejde. Du skal ikke testes og skal ikke blive hjemme. Al kontakt i 3. led tæller ikke med – dvs du skal komme på arbejde.

Deltagelse i undervisningen

 • Hvis du afventer testsvar og er hjemme pga. symptomer på corona, eller fordi du har været i nær kontakt med en konstateret smittet person, tilbyder vi dig fjernundervisning, og du skal deltage heri. Du får ikke fravær. Vælger du derimod at være hjemme, fordi du har ladet dig teste af andre årsager end disse, tilbyder vi ikke fjernundervisning, og du får fravær.
 • Er du syg af corona, og kan du ikke deltage i fjernundervisning, noteres du som fraværende efter de almindelige regler for sygefravær

Skriv til din kontakt/teamlærer/faglærer, hvis det er nødvendigt for dig at blive hjemme som følge af ovenstående retningslinjer. Din lærer vil informere dine øvrige lærere om, at du er hjemme. Lærerne sørger herefter for, at du kan deltage i fjernundervisning.

Rask igen – hvornår kan du komme tilbage på Mercantec?

Nedenfor fremgår retningslinjer om, hvornår du kan komme tilbage til Mercantec, når du været bekræftet smittet med coronavirus og er rask igen:

Hvis du har haft symptomer på coronavirus, kan du ophæve selvisolationen og komme tilbage på Mercantec 48 timer efter, at du er fri for symptomer.   

Tab af smags- og lugtesans kan dog vare i længere tid, uden at man regnes for at være smitsom. Du kan derfor godt ophæve selvisolationen og komme på skolen igen, hvis dette er dine eneste tilbageværende symptomer.

Kontakt din læge, hvis du er i tvivl.

Du skal ikke testes igen for at blive erklæret rask. Det er fravær af symptomer i 48 timer, der afgør, om du kan betragte dig som smittefri.

Hvis du ikke har haft symptomer skal du selvisolere dig indtil 7 dage efter, at du fik taget testen.

Herefter er du velkommen tilbage på skolen.

Dagen før, at du kommer tilbage på Mercantec, bedes du kontakte din uddannelsesleder, som sikrer en positiv tilbagevenden til dine klasse.

 

Ønsker du yderligere information – se følgende links til Sundhedsstyrelsens forskellige retningslinjer:

Til dig der har symptomer - se her

Til dig, der er testet positiv - se her

Til dig, der er nær kontakt - se her

Forebyggelse af smittespredning - se her 

Sundhedsstyrelsens gode råd til unge - se her


Forholdsregler og retningslinjer i relation til Covid-19 for kantine og kollegiet på Mercantec

Kantine 
Skærpede forholdsregler og retningslinjer i relation til Covid-19  for bespisning på Midtbyens gymnasium og H. C. Andersens Vej 9 - se her

Kollegiet 
Retningslinjer for adfærd på H.C. Andersens Kollegiet i forbindelse med Covid-19  - se her