Uanset hvad der måtte ligge til grund for din utilfredshed, er det en uønsket situation – både for dig og for os. Klager skal naturligvis så vidt muligt undgås, hvorfor det da også er vigtigt at tage ethvert optræk til en klage alvorligt.

Dette er et princip, som Mercantec altid bestræber sig på. Læs derfor nedenstående uddybelse af procedure og karakteristik af klagesag.

Mundtlig indsigelse og skriftlig klage
Når du ønsker at klage, er det vigtigt at du skelner mellem den skriftlige og mundtlige kommunikation. Mundtlige henvendelser om et utilfredsstillende forhold betragtes ikke som en egentlig klage, men som en indsigelse, som skal indlede dialogen.

Når du henvender dig skriftligt og med underskrift – herunder også i form af en e-mail – regnes det for en officiel klage. 

Husk altid at sende din skriftlige klage til Sekretariatet, hvor den vil blive registreret og videresendt til den relevante uddannelseschef samt evt. uddannelsesleder. Desuden sender Sekretariatet også en kopi af samtlige klager til skolens direktør. 

Sagsbehandlingen er din garanti
Når behandlingen af din klagesag går i gang, bestræber vi os på at indhente skriftlige udtalelser fra den eller de personer, klagen vedrører, ligesom vi også vil indhente skriftlig dokumentation fra øvrige personer, som på den ene eller anden måde måtte være omtalt i klageskriftet. 

Enhver klagesag vil have en ansvarshavende tilknyttet, og det er denne person, som informerer dig om klagesagens udfald. Det vil som udgangspunkt ske skriftligt, hvor hele sagens akter vedlægges til din orientering som kopi.

Sagsbehandlingen må normalt ikke overskride to uger.