Her kan du finde information om corona-update og generelle retningslinjer for håndtering af COVID-19 på Mercantec

Corona - update den 5. maj 2021

Som led i aftalen om yderligere genåbning er der fra 6. maj 2021 fuld fremmøde for afgangselever på gymnasiet.

Pr. 21. maj er der fuld fremmøde på resten af vores uddannelser, herunder VEU.

De yderligere genåbninger sker i henhold til de allerede kendte forholdsregler som afstand, mundbind og tests mv.

Corona update den 21. april 2021

Der sker yderligere genåbning fra den 21. april 2021. Dette indebærer følgende lempelser ift. fremmøde for vores elever og kursister:

· Afgangselever på ungdomsuddannelser kan komme med 80% fremmøde.

· Ikke-afgangselever på ungdomsuddannelser kan komme med 50% fremmøde.

· På erhvervsuddannelserne er der 100% fremmøde.

· På AMU er der ikke kommet yderligere genåbning.

Genåbningen sker på samme vilkår som tidligere genåbninger.

Superviserede selvtest

Vi kan nu tilbyde superviserede selvtest til alle elever/kursister/medarbejdere. Testsvarene indrapporteres til Statens Serum Institut og kan ses på sundhed.dk

Tidspunkter for tilbud af superviserede selvtest samt kontrol af elevernes tests mv.

· Elever/kursister og ansatte, der løbende testes 2 gange ugentligt, behøver ikke møde op med en negativ test, der er højst 72 timer gammel mandag morgen. De testes så mandag på skolen.

· Elever/kursister og ansatte, der ikke fortløbende er testet to gange ugentlig skal, når de møder ind, medbringe et negativt testsvar, der er højst 72 timer gammelt.

· Der tilbydes superviseret selvtest af elever og kursister hver mandag og igen onsdag eller torsdag.

· Kontrol af, om elever/kursister er testet, sker i klasserne.

Der er åbent i de ”centrale teststeder” for ansatte samt elever og kursister, der møder ”skævt” ind i forhold til klassen, på følgende steder og tidspunkter:

HCA, kantinen:

mandag – onsdag – fredag kl. 7.30-9.15

tirsdag – torsdag kl. 10.15-11.45
 

Håndværkervej, kantinen:

mandag – onsdag – fredag kl. 10.15 -11.45

tirsdag – torsdag kl. 7.30 -9.15

 

Midtbyens Gymnasium, lokale 5.03:

Alle hverdage fra kl. 08.10 – 11.00

 

Pr. 21. april 2021 gælder følgende undtagelser fra test-kravet:

1. medicinske årsager

2. fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

3. tidligere har været smittet (det positive testresultat må højst være 180 dage gammel)

4. kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19. Et vaccinationsforløb mod covid-19 anses for gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis.

 

Vedrørende afstandskrav:

Afstandskrav er stadig som udgangspunkt på skoler 2 meter i fællesrum og værksteder. I stamklasser/klasselokaler kan afstandskravet fraviges.

Hvis afstandskravet ikke kan fastholdes i værksteder, skal der benyttes mundbind/visir.

HUSK jævnlig udluftning i lokaler.

Corona-update den 26. marts 2021

Vi har nu fået mulighed for at flere elever kan komme tilbage med 50% fremmøde efter påske.

Dette er vi rigtig glade for, og vi glæder os til at byde jer velkommen.

De af jer, som ikke allerede har hørt fra jeres lærere om, hvornår I kan møde fysisk, vil snarest modtage besked om dette.

Det er vigtigt at understrege, at I skal være testet, inden I møder på Mercantec, dvs. være i stand til at fremvise en negativ test for COVID-19, der er højst 72 timer gammel. I skal testes i det allerede eksisterende testsystem, dvs. få lavet en PCR test eller kviktest.

Som I måske har hørt i dagspressen, arbejdes der på, at I skal have mulighed for at teste jer selv på skolen – såkaldte superviserede selvtests. Dette test-setup er ikke klar endnu, og I skal derfor, indtil I hører andet, benytte jer af det allerede eksisterende testsystem. Vi tjekker dagligt, at I kan fremvise en negativ corona-test, der er under 72 timer gammel.

Corona-update den 19. marts 2021

Den gradvise genåbning af skoler og uddannelser fortsætter, og det er naturligvis glædeligt.

Regeringen blev den 18. marts 2021 enige om en aftale om yderligere genåbning, som for Mercantec betyder følgende yderligere genåbning fra mandag den 22. marts:

· Fuld genåbning af alle certifikatfag (disse var allerede åbnet i et vist omfang)

· Fuld genåbning for elever i skolepraktik. Eleverne i de enkelte afdelinger vil blive indkaldt til fysisk undervisning i takt med, at afdelingen er klar med forberedelserne. Vi forventer, at alle afdelinger har indkaldt alle praktikelever til fremmøde fra senest onsdag den 24. marts

Der er også pr. 15. marts 2021 åbnet op for, at gymnasierne kan tage et tilsvarende antal elever ind i den periode, hvor 3.g’erne er hjemme for at skrive opgave. De enkelte elever vil få direkte besked om, hvornår de kan møde ind til fysisk undervisning

Corona-update den 12. marts 2021

Kære elever

Den gradvise genåbning af skoler og uddannelser fortsætter, og det er naturligvis glædeligt.

De tidligere genåbninger fortsætter i uændret form – se mere herom nedenfor.

Fra på mandag, den 15. marts, kan de af Mercantecs elever, som ikke er omfattet af en af de tidligere genåbninger, møde fysisk én dag om ugen til udendørs undervisning/aktiviteter. Dette gælder også praktikelever.  

De elever, som er omfattet af dette, vil får nærmere information fra deres lærere.

Udendørs fremmøde sker efter de gældende retningslinjer. Dvs. eleverne skal kunne fremvise et negativt testresultat, der er højst 72 timer gammelt. Når eleverne er udendørs med deres egen klasse, er mundbind ikke påkrævet.

Corona-update den 4. marts 2021

I forlængelse af regeringens udmelding den 24. februar 2021 er skolens retningslinjer som følger – og retningslinjerne opdateres løbende.

Disse overordnede retningslinjer vil desuden blive supperet af mere konkrete udmeldinger fra de enkelte afdelinger til eleverne/kursisterne.

Aktiviteterne

De aktiviteter, som vi allerede nu afvikler fysisk, fortsætter i uændret form.

Derudover skal følgende af vores elever og kursister møde fysisk til undervisning:

-  3. g på HHX og HTX

-  Følgende dele af erhvervsuddannelserne, herunder ophold på skolehjem:

-  Elever på GF2

-  Elever, der afslutter sidste del af deres hovedforløb inden 1. august 2021, herunder disse elevers deltagelse i skolepraktik.

-  Elever, der afslutter EUX Business inden den 1. august 2021.

-  Kursister på AMU-kurser (ud over dem, vi allerede nu har inde til fysisk undervisning), hvis forløbet forventes afsluttet inden den 1. august 2021, herunder ophold på skolehjem).
Se listen med kurser her. 

Krav om test

Fremmøde for ovennævnte sker under forudsætning af test. Der er ikke tale om en anbefaling, men om et krav. Samme krav gælder for medarbejderne.

Alle elever og kursister, der møder ind i næste uge, skal kunne fremvise en negativ test, der er max 72 timer gammel.

Omfanget af fremmødet

Som nævnt fortsætter de aktiviteter, som vi allerede nu afvikler i fysisk form, uændret. (AMU-certifikatkurser, afsluttende prøver for EUD og herunder svendeprøver og GF2 afsluttende fysiske prøver, AMU kontraktuddannelser fsva de sidste 6 mdr af uddannelsen, særlige AMU kurser for ansatte i forsvaret samt undervisning for sårbare unge og voksne).
For de elever, der skal møde fysisk fra den 1. marts 2021, gælder følgende særlige krav til fremmøde:

På hver geografisk lokalitet af skolen må vi højst tage 50 % af disse elever ind, udover de elever og kursister, som vi allerede nu gennemfører fysisk undervisning for iht. nødbekendtgørelsen. (AMU-certifikatkurser, sårbare unge og voksne mv. som nævnt i parentesen ovenfor).

Elever på skolehjem må blive på skolehjemmet, selv om de modtager virtuel undervisning ind i mellem det fysiske fremmøde.

Desuden gælder, at hver elev/kursist højst må fremmøde i fem sammenhængende undervisningsdage. Herefter skal den pågældende hjem og have virtuel undervisning i fem dage.

Corona-update den 1. marts 2021

Kære elever og kursister

Læs update om hvilke uddannelser/kurser der er åbne nederst på denne side.

Som det er jer bekendt, er der i forbindelse med den delvise genåbning af Danmark indført krav om tests.

For dig som elev/kursist på Mercantec betyder dette,  at du ved fremmøde på Mercantec altid skal kunne dokumentere, at du indenfor de seneste 72 timer har opnået et negativt undersøgelsesresultat på en covid19-test.

Der vil på Mercantec blive gennemført daglig kontrol af, om du som elev/kursist efterlever kravet.

Du skal indtil videre lade dig teste i din fritid på de etablerede testcentre.  

Hvis ikke du kan fremvise et negativt testsvar på covid-19-test, kan du ikke deltage i den fysiske undervisning, og du vil få fravær. Du har ikke krav på fjernundervisning hjemmefra.

Hvis du er testet positiv for covid-19 gælder de almindelige regler i forbindelse med fravær i forbindelse med sygdom, og du har mulighed for at følge virtuel undervisning.

Nærmere om kravene til test:

·       Testen skal være gennemført som enten kvikkest eller PCR-test

·       Dokumentation for test skal findes i enten papirformat eller elektronisk

·       Af dokumentationen skal følgende fremgå: Den testedes navn svarende til navnet på medbragt pas, kørekort eller sundhedskort, tidspunktet for testen samt resultatet af testen

Undtagelser til krav om test:

Krav om test gælder ikke for elever/kursister, der  

·       af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19.

·       som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19.

·       tidligere har været smittet med covid-19 indenfor et nærmere bestemt tidsrum, idet vedkommende kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR-eller kvikkest, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt. 

 Ved sundhedsmæssige udfordringer med at blive testet, jf. de to første punkter ovenfor, kan fritagelsen dokumenteres via lægeerklæring.

Særligt for skolehjem:

Elever på skolehjem må blive på skolehjemmet, selv om de modtager virtuel undervisning ind i mellem det fysiske fremmøde.

Desuden gælder, at hver elev/kursist højst må fremmøde i fem sammenhængende undervisningsdage. Herefter skal den pågældende hjem og have virtuel undervisning i fem dage.

Vedrørende afstandskrav og mundbind:

Vi er nu blevet klogere på, hvordan afstandskravet pt. er:

Elever, kursister mv. skal så vidt muligt holde 2 m. afstand til andre elever/kursister mv. Indenfor stamklassen kan den generelle anbefaling på 2 m. dog fraviges. På AMU kan afstandskravet på 2 m. også fraviges.

Mundbind/visir skal bæres, når I går udenfor klassen, og det skal bæres ved værkstedsundervisning/praktisk undervisning.

 Vi er glade for, at vi med disse muligheder for test kan lave en gradvis genåbning af Mercantec.