Her kan du finde information om corona-update og generelle retningslinjer for håndtering af COVID-19 på Mercantec

Corona retningslinjer pr. 3. februar 2022

Som bekendt er Corona restriktioner i det store hele bortfaldet fra tirsdag, den 1. februar 2022.

Dette er naturligvis glædeligt, og det er et udtryk for, at vi snart kan vende tilbage til en mere normal hverdag, som mange har ventet på.

Samtidig er vi opmærksomme på, at vi på Mercantec i den kommende periode, hvor der er meget smitte i samfundet, fortsat ønsker at skabe rammer, der giver mulighed for at mindske smitterisikoen.

Undervisningsministeriet har meldt ud, at opfordringen om 2 ugentlige tests fortsætter indtil videre.

Desuden gælder Sundhedsstyrelsens retningslinjer om selvisolation og nær kontakt fortsat efter den 1. februar, og vi anmoder derfor om at disse efterleves

Du kan læse mere om Sundhedsstyrelsens anbefalinger her