Overenskomst skal oplyses i uddannelsesaftalen

En virksomhed, der uddanner elever, skal overholde de gældende overenskomstsbestemmelser om løn-, ansættelses- og arbejdsvilkår m.v. inden for området.

Elevers arbejdstid følger overenskomsten mellem arbejdsmarkedets parter på det pågældende uddannelsesområde. Virksomheden skal betale løn til sine elever i hele uddannelsesperioden, også under skoleophold, hvor virksomheden normalt får lønrefusion fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag).   

Overenskomstensbestemmelser om løn gælder også for virksomheder, der ikke har tiltrådt en overenskomst.   

De bestemmelser, der ved kollektive overenskomster eller lovgivningen er fastsat om arbejdstagerens ansættelses- og arbejdsvilkår mv. gælder også for eleven, i det omfang,at det er foreneligt med erhvervsuddannelseslovens regler.   

Organisationerne, der har indgået overenskomsten, vejleder virksomheder og elever om løn- og overenskomstforhold.

Virksomheden skal i uddannelsesaftalens påføre, hvilken overenskomst der gælder for ansættelsesforholdet, også selv om virksomheden ikke har tiltrådt en overenskomst.

Kontakt os

Vi hjælper dig

Kontakt os

anka

Praktikpladskoordinator

Anita Korsgaard

Lære- og praktikpladskontoret

Tlf. +45 8950 3581

anka@mercantec.dk

leku

Praktikpladskoordinator

Lene Kudahl

Lære- og praktikpladskontoret

Tlf. +45 8950 3587

leku@mercantec.dk

Lære- og praktikpladskontoret
Vinkelvej 20, 8800 Viborg