Fleksible muligheder

Der er flere forskellige aftaleformer

En uddannelsesaftale indgås normalt for hele aftaleperioden eller som restlæreforhold efter en tidligere uddannelsesaftale i samme uddannelse/speciale. Det kan enten være:

  • Praktikvejen, hvor grundforløbet ligger i aftaleperioden
  • Skolevejen, hvor eleven har gennemført grundforløbet inden skolestart

Men, der er mange andre aftaleformer:

Kort uddannelsesaftale
Kort uddannelsesaftale skal som minimum omfatte én praktikperiode og én skoleperiode fra hovedforløbet. Et fuldt uddannelsesforløb kan bestå af flere korte aftaler, dog max. 2 korte aftaler med samme virksomhed. En mulighed for virksomheder, der har ordrebog med kort tidshorisont.
Læs mere her.

Ny Mesterlære
Grundforløbet erstattes helt eller delvist af oplæring på uddannelsesstedet. Uddannelsesstedet har ansvaret for, at eleven når målene for grundforløbet i samarbejde med skolen. Med indgåelse af uddannelsesaftale udarbejdes der uddannelsesplan for grundforløbet.
Læs mere her.

Kombinationsaftale
Eleven indgår aftaler med to eller flere virksomheder, så delaftalerne tilsammen omfatter hele uddannelsen. Virksomhederne har det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for eleven i hver deres aftaleperioder.
Læs mere her.

Praktikcenteruddannelse (skolepraktik)
Elever, der ikke har fået en aftale med en virksomhed, kan under visse regler gennemføre uddannelsen i PraktikCenter Viborg. Her skal eleven også lære funktioner, man normalt kun kan lære i en virksomhed enten via Delaftale eller VirksomhedsForlagt Undervisning:

Delaftale under praktikcenteruddannelse (skolepraktik)
Virksomheden kan ansætte eleven i en delaftale under praktikcenteruddannelsen. Eleven er stadig tilknyttet praktikcentret, men virksomheden har overtaget uddannelses- og aflønningsforpligtigelsen for den periode, delaftalen gælder. Eleven må deltage i produktionen. Delaftalens periode må ikke omfatte skoleophold. Der kan max. indgås 1 delaftale med samme virksomhed.

VirksomhedsForlagt Undervisning

Skolen kan forlægge undervisningen til en virksomhed - normalt for en periode på omkring 14 dage. Eleven må ikke deltage i produktionen. Skolen har ansvaret for elevens uddannelse og aflønning.

 

Har du brug for hjælp?

Find os her

Kontakt en af vores praktikpladskonsulenter

Kontakt os

anka

Praktikpladskoordinator

Anita Korsgaard

Lære- og praktikpladskontoret

Tlf. +45 8950 3581

anka@mercantec.dk

leku

Praktikpladskoordinator

Lene Kudahl

Lære- og praktikpladskontoret

Tlf. +45 8950 3587

leku@mercantec.dk

Lære- og praktikpladskontoret
Vinkelvej 20, 8800 Viborg