14. januar · 2020

Onsdag den 15. januar byder samtlige erhvervsuddannelser og EUX på infoaften, mens Midtbyens Gymnasium HHX, HTX og EUX holder lignende møde den 21. januar.

Viborgs største uddannelsesinstitution, Mercantec, er i den kommende tid vært ved to store informationsaftener.

Onsdag, den 15. januar klokken 19 på H.C. Andersens Vej 9 står studievejledere, undervisere og elever klar til at fortælle om Mercantecs mange erhvervsuddannelser. De kommende elever vil også få information om EUX, der giver mulighed for at kombinere en erhvervsuddannelse med en studentereksamen.

På informationsaftenen kan kommende elever få indblik i følgende uddannelser:
Auto, data og it, elektronik, hotel og restaurant, el og automatik, smede og industriteknik, VVS og energi samt bygningsfagene tømrer og gulvlægger, anlægs- og bygningsstruktør, bygningsmaler og ejendomsservice. Ligeledes kan man få viden om uddannelserne inden for kontor, detail og administration.

Man kommer til at høre meget mere om studiemiljøet, praktikpladsgarantien, løn- og ansættelsesvilkår, jobmulighederne i brancherne og de mange muligheder for videreuddannelse.