26. september · 2019

På Mercantec og Midtbyens Gymnasium udbyder vi spændende brobygningsforløb for elever i 8., 9., og 10., klasse.

Brobygningsforløbet giver dig indblik i fagene og den måde, der undervises på.
Desuden kommer man til at opleve hverdagen og skolens studiemiljø.
Din UU-vejleder guider dig, når du skal tilmelde dig et brobygningsforløb på brobygningsnet.

 

Læs mere her