Har du valgt en erhvervsuddannelse på Mercantec, skal du finde en lære- eller elevplads, når du har afsluttet erhvervsuddannelsens grundforløb. Har du ikke fundet en lære- eller elevplads kan du tage dele eller hele forløbet i Mercantecs Praktikcenter.  I Praktikcentret arbejder du på kontor, køkken eller værksted, dette afhænge af hvilken erhvervsuddannelse du har valgt. 
Du skal opfylde nogle betingelser for at få tilbuddet.
Opfylder du betingelserne, kan du gennemføre en erhvervsuddannelse med brug af skolepraktik.

Praktikpladscenteret Viborg

Hvis du efter afsluttet grundforløb ikke har fundet en praktikplads, kan du søge om optagelse til uddannelse i PraktikCenter Viborg, og ad den vej få din uddannelse. Her er det i stedet PraktikCenter Viborg, der er din arbejdsgiver.

EMMA-kriterierne, som skal være opfyldt i.f.m uddannelse i praktikcenter, betyder, at du skal være:

 • Egnet til faget
 • Mobil fagligt
 • Mobil geografisk
 • Aktivt søgende

 

Hvem kan søge?

Du kan søge om optagelse til uddannelse i praktikcenteret, hvis du:

 • Har angivet mindst 3 uddannelsesønsker i din personlige uddannelsesplan i Elevplan i.f.m. grundforløbets opstart
 • Er tilmeldt som praktikpladssøgende og har en synlig profil på praktikpladsen.dk senest 8 uger inden grundforløbets afslutning
 • Har gennemført grundforløbet og opfylder adgangskravene til det speciale, som du ønsker optagelse inden for
 • Fra grundforløbets afslutning kan dokumentere i din personlige uddannelsesplan, at du har søgt ansættelse som elev inden for de uddannelser, grundforløbet giver adgang til
 • Har søgt ansættelse hos virksomheder, der har ledige praktikpladser på praktikpladsen.dk.
 • uforskyldt har mistet din elevplads
 • Gennem anden uddannelse får merit for grundforløbet
 • Hvis du ikke får forlænget en igangværende, kort uddannelsesaftale

Kontakt os

anka

Lærepladskoordinator

Anita Korsgaard

Lærepladskontoret

Tlf. +45 8950 3581

anka@mercantec.dk

leku

Lærepladskoordinator

Lene Kudahl

Lærepladskontoret

Tlf. +45 8950 3587

leku@mercantec.dk

Lære- og praktikpladskontoret
H. C. Andersens Vej 9, 8800 Viborg