Aktivitet

  • Virksomhedstilfredshedsundersøgelse udsendes kvartalsvis til alle virksomheder, der inden for kvartalet har/har haft elever på H2
  • UU vejleder tilfredshedsmålinger gennemføres for alle folkeskolevejledere i lokalområdet efter behov
  • Kvalitetsafdelingen initierer og udsender resultaterne til de ansvarlige chefer
  • Den ansvarlige chef for området gennemfører eventuelle forbedringstiltag

Hensigt
Resultaterne af tilfredshedsmålingerne skal indgå som en del af Mercantecs løbende kvalitetsarbejde i forbindelse med afdelingsmøder, strategiseminarer og udarbejdelse af opfølgningsplaner.

Arbejdsgang 
1. Virksomhedstilfredshedsundersøgelsen udsendes fire gange årligt, hvor der bruges centralt fastlagt spørgeramme. Der sendes efterfølgende remindere ud for manglende besvarelser. Resultaterne indberettes efterfølgende til Ministeriet i følgende tidsrum: 1.-7. januar 1.-7. april 1.-7. juli 1.-7. oktober.
Ansvar: Kvalitetsafdelingen
Deadline: Marts, juni, september og december

2. Resultaterne sendes kvartalsvis til cheferne. VTU målingen offentliggøres desuden i januar, og de enkelte chefer sikrer opfølgning på resultaterne.
Ansvar: Ansvarlig chef
Deadline: Januar 

3. UU vejleder tilfredshedsmålinger initieres af kvalitetsafdelingen efter behov. Kvalitetsafdelingen udsender invitationer til deltagelse til alle folkeskolevejledere i lokalområdet.
Ansvar: Kvalitetsafdelingen

4. Resultaterne af UU evalueringen udsendes til aktuelle chefer samt til kvalitetschefen.
Ansvar: Kvalitetsafdelingen

5. Kvalitetsafdelingen gennemgår og reviderer evt. de aktuelle spørgeskemaer efter behov.
Ansvar: Kvalitetsafdelingen
Deadline: Inden udsendelse