Smed - bearbejdning

Smed - bearbejdning er første trin af smedeuddannelsen.

Det grundlæggende i smedeuddannelsen er:

 • Brug af maskiner
 • Læsning af tegninger og diagram
 • Plastsvejsning og -limning
 • Specialisering som klejnsmed eller svejser 


På det første trin vil du lære det grundlæggende smedearbejde med maskinerne i værkstederne samt læse og udarbejde tegninger og diagrammer. Svejsning og montage er også dele af uddannelsen sammen med plastsvejsning- og limning.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsens opbygning og varighed afhænger af din alder og din erfaring: 

Kommer du direkte fra 9./10. klasse?
Starter du på en erhvervsuddannelse mindre end et år efter, at du har afsluttet 9./10. klasse, er din erhvervsuddannelse opbygget på denne måde:

Over50uddannelser

 • Du starter med et introforløb, som varer to uger.
 • Herefter begynder du på en fagretning på gf.1, som tager 20 uger, dvs. ½ skoleår. Du kan vælge mellem 7 forskellige fagretninger. Skal du være smed anbefaler vi, at du vælger fagretningen "Konstruktion, håndværk og design", men det er ikke et krav. 
 • Efter gf.1 er starter du på din smedeuddannelse. Du starter på skole (gf.2), hvorefter du skal finde en praktikplads. På den sidste del af uddannelsen vil du være skiftevis på skole og i praktik i en virksomhed. 


Er du under 25 år?
Er du under 25 år, og har du afsluttet din 9./10. klasse for mere end et år siden, springer du grundforløb 1 over og starter direkte på din  smedeuddannelse på grundforløb 2 (gf.2):

Under25 Forloeb

Vi tilrettelægger uddannelsen ud fra dine ambitioner og udbyder fx særlige talentforløb.

 

Er du over 25 år?
Er du over 25 år, springer du også grundforløb 1 over og starter direkte på din  smedeuddannelse. Varigheden afhænger af din uddannelsesbaggrund og din erfaring:

Grafik Er Du Over 25

Vi tilrettelægger uddannelsen ud fra dine ambitioner og udbyder fx særlige talentforløb.

 

 

Økonomi under uddannelsen

Løn

Har du en uddannelsesaftale hos en mester, vil du få løn også mens du tager grundforløbet.

SU

Har du ikke en mester har du mulighed for at søge SU på grundforløbet. SU søges på www.su.dk. Log på med NemId, efter du har fået en bekræftelse på din optagelse fra MetalCraft.

Adgangskrav

Fra august 2015 er der følgende adgangskrav på erhvervsuddannelserne:

 • Krav om 02 i dansk og matematik fra 9./10. klasse
 • Undtagelse for:
  - Elever med uddannelsesaftale
 • Mulighed for optagelse via helhedsvurdering

 

Opstart på grundforløbet

Der er opstart på erhvervsuddannelserne 4 gange årligt - i januar, april, august og oktober.

Du kan tilmelde dig via tilmeldingsblanketten i højre kolonne. 

 

Videreuddannelse

Efter endt uddannelse kan du bl.a. læse videre til: