På kurset lærer du at anvende en lærings- og teamrollemodel til iværksættelse af de støtteaktiviteter, som et team har brug for.

Målgruppe

Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.

Mål

Efter gennemført uddannelse kan deltageren medvirke til at forbedre det interne samarbejde i teams og medvirke til, at samarbejdet sigter imod teamets mål og resultater. Deltageren opnår viden om, hvilke forhold der får teamet til at fungere optimalt. Deltageren får redskaber til at forbedre samarbejdet gennem teambuilding og redskaber til at udvikle teamet i fællesskab. Redskaber som deltageren bliver præsenteret for kan være: Samarbejdsøvelser Rolleprofiler Organisering i teamet Feedback og kommunikation Opstilling af mål for teamet

Fag i forløbet

49376 - Samarbejde i teams, 2 dage, 376 kr.

Tilmelding

  • Vælg
  • Viborg
  • Ulfborg

Kontakt os