Deltageren kan anvende et aktuelt programmeringssprog og et tilhørende udviklingsværktøj til udvikling af mindre applikationer, og kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om pro-grammeringssprogets grundlæggende elementer som variabler, konstanter, datatyper, udtryk, logiske operatorer, programstrukturer og foretage afprøvning og fejlretning af udviklet app.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte inden for det datatekniske område og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med programmering. Det anbefales, at deltageren inden kursusstart har et overordnet kendskab til de principper og teknikker, der indgår omkring programmering.

Mål

Deltageren kan anvende et aktuelt programmeringssprog og et tilhørende udviklingsværktøj til udvikling af mindre applikationer.   Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om udviklingsværktøjet samt om programmeringssprogets grundlæggende elementer som variabler, konstanter, datatyper, udtryk, logiske og aritmetiske operatorer, begreber, programstrukturer, syntaks, kontrolstrukturer, løkker, arrays, input/output af data og metoder/funktioner.   Deltageren kan endvidere foretage afprøvning og fejlretning af en udviklet applikation.

Fag i forløbet

44912 - Programmering: begreber og programopbygning, 5 dage, 620 kr.

Tilmelding

Forespørgsel på kursus

Kontakt os

birb

Studiesekretær

Birgith Risum Bøge

Studieadministration

Tlf. +45 8950 3347

birb@mercantec.dk