Certifikater, lovpligtige, Særligt for ledige, Kran, Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Grundlæggende uddannelse i betjening af mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter med integreret kranbasis. Krancertifikatuddannelse.

Målgruppe

Personer der har, eller søger, beskæftigelse som førere af mobile kraner med en løftekapacitet på over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter.Specielle adgangskrav: Deltageren skal være fyldt 18 år og kunne dokumentere, at være helbredsmæssigt egnet til at føre det tekniske hjælpemiddel enten ved gyldigt kørekort eller ved den helbredserklæring, som gives i forbindelse med udstedelse af kørekort, jf. Arbejdstilsynets bestemmelser herom.

Mål

Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter med integreret kranbasis og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav, jf. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser nr. 1346 af 29/11/2017 bilag 1, punkt 2.1 og punkt 2.2 Efter endt uddannelse har deltageren kendskab til: - risici forbundet med arbejde med mobile kraner- mobile kraners opbygning og sikkerhedsanordninger- mobile kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger- reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej- indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang- reglerne for samløft med mobile kraner af byrder samt personløft med mobile kraner- mobile kraners stabilitetsforhold- jordbundsforhold og kunne vurdere forskellige underlags bæreevne- valg af ekstraudstyr, fx pallegaffel og læssegrab, og kunne montere dette korrekt- til korrekt anvendelse af støttebenEfter endt uddannelse kan deltageren:- betjene mobile kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde- vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes- vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio- vide, hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes,- gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej- tilegne sig viden om den konkrete mobile kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning- aflæse lastdiagrammer- opstille mobile kraner korrekt

Fag i forløbet

48644 - Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis, 10 dage, 1.240 kr.

Tilmelding

 • Start 16/09-20192 ledige pladser
 • Start 21/10-201911 ledige pladser
 • Start 18/11-20195 ledige pladser
 • Start 09/12-201911 ledige pladser
 • Start 06/01-20205 ledige pladser
 • Start 20/01-20200 ledige pladser
 • Start 24/02-202012 ledige pladser
 • Start 23/03-202012 ledige pladser
 • Start 11/05-202011 ledige pladser
 • Start 15/06-202012 ledige pladser
 • Start 10/08-202012 ledige pladser
 • Start 24/08-202012 ledige pladser
 • Start 21/09-202012 ledige pladser
 • Start 26/10-202012 ledige pladser
 • Start 23/11-202012 ledige pladser
 • Start 07/12-202012 ledige pladser

Startdato: 16. september 2019

Slutdato: 27. september 2019

Varighed: 10 dage

Samlet kursuspris: 1.240 kr.


Tidspunkt: 07:30-15:30

Tilmeldingsfrist: 20. september 2019

Undervisningsted

Mercantec
H.C. Ørsteds Vej 3
7800 Skive
Få rutevejledning

Kviknummer: 791418VS4864400819

Holdnummer: VS4864400819

Kontakt os

chbo

Studiesekretær

Christine Thorhauge

Studieadministration

Tlf. +45 8950 3611

chbo@mercantec.dk

lbje

Studiesekretær

Lene Bruunshøj Jensen

Studieadministration

Tlf. +45 89503612

lbje@mercantec.dk

Kurserne afvikles på:

Mercantec - Skive

H.C. Ørstedsvej 3

7800 Skive

Få rutevejledning