Grundlæggende uddannelse i betjening af mobile kraner med en løfteevne over 30 ton/tonsmeter med ballast. Krancertifikatuddannelse.

Målgruppe

Personer der har, eller søger, beskæftigelse som førere af mobile kraner med ballast, med en løfteevne over 30 ton/tonsmeter og som tillige opfylder de specielle adgangskrav.Specielle adgangskrav: Deltageren skal være fyldt 18 år og kunne dokumentere, at være helbredsmæssigt egnet til at føre det tekniske hjælpemiddel enten ved gyldigt kørekort eller ved den helbredserklæring, som gives i forbindelse med udstedelse af kørekort jf. Arbejdstilsynets bestemmelser herom.Deltageren skal dokumentere, at have gennemført og bestået følgende uddannelser:48644 Mobile kraner >8-30 t/tm med integreret kranbasis (10 dage) eller Kranbasis samt 48643 Mobile kraner >8-30 t/tm (5 dage).

Mål

Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 30 ton/tonsmeter. Deltageren opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav, jf. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. Deltageren opnår endvidere supplerende færdigheder vedr. anvendelse af mobile kraner med ballast. Efter endt uddannelse har deltageren kendskab til: - risici forbundet med arbejde med mobile kraner- mobile kraner opbygning og sikkerhedsanordninger- mobile kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger- reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej- indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang- reglerne for samløft med mobile kraner af byrder samt personløft med mobile kraner- mobile kraners stabilitetsforhold- jordbundsforhold og kunne vurdere forskellige underlags bæreevne- korrekt anvendelse af støtteben- mobile kraners begrænsninger i forhold til vejrliget- anvendelse og beregning af ballast- valg af ekstraudstyr, fx fly-jib, og kunne montere dette korrektEfter endt uddannelse kan deltageren:- betjene mobile kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde- vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes- vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio- vide, hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes- gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej- tilegne sig viden om den konkrete mobile kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning- aflæse lastdiagrammer- opstille mobile kraner med ballast korrekt- beregne og montere den nødvendige ballast på mobile kraner- forstå konstruktioner herunder deres dimensioner, længder, breder, vægte og tyngdepunkter- læse og anvende en bygnings- og/eller konstruktionstegning, herunder at have kendskab til begreberne målafsætning, koter, afstande, vægte og anhugningspunkter

Fag i forløbet

48645 - Mobile kraner >30 tm - med ballast, 15 dage, 1.890 kr.

Tilmelding

  • Start 30/08-202110 ledige pladser
  • Start 27/09-202110 ledige pladser
  • Start 25/10-202110 ledige pladser
  • Start 22/11-202110 ledige pladser

Startdato: 30. august 2021

Slutdato: 17. september 2021

Varighed: 15 dage

Samlet kursuspris: 1.890 kr.


Tid: 07:30-15:30

Tilmeldingsfrist: 30. juli 2021

Undervisningsted

Hoverdal en del af Mercantec
Hoverdalvej 14
6971 Spjald
Få rutevejledning

Kviknummer: 281398KL4864508121

Holdnummer: KL4864508121

Kontakt os

emfy

Kontorelev

Emilie Topp Fyllgraf

Studieadministration

Tlf. +45 8950 3331

emfy@mercantec.dk