Kurser for ledige, Kursuspakker, It og økonomi, Online kurser

Efter uddannelsen kan deltageren oprette regneark med enkle formler og redigere i eksisterende regneark, herunder kopiere formler og sortere data. Deltageren kan formatere regnearksopstillinger og vælge egnet sideopsætning.

Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Fag i forløbet (12 total)

Tilmelding

Forespørgsel på kursus

Kontakt os