El, Automatik og robotteknologi, Særligt for ledige, Industriel produktion, Jern, metal og auto

Du lærer at assistere ved fejlfinding, fejlretning og vedligehold på enkle industrielle pneumatiske anlæg og styringer. Du lærer også om ventiler og cylindre, dokumentation, koblingsskemaer og funktionsdiagrammer. Kurset har endvidere fokus på din sikkerhed, når du arbejder med pneumatiske anlæg, der er under tryk.

Målgruppe

Uddannelsen er på grundlæggende niveau. Den henvender sig specielt til ufaglærte eller operatører, der arbejder eller ønsker at arbejde med montageopgaver, hvor grundlæggende viden om pneumatik er en forudsætning for at kunne udføre eller assistere ved fejlfinding og montageopgaver.

Mål

Deltageren kan assistere ved fejlfinding, fejlretning og vedligehold på enkle industrielle pneumatiske anlæg og styringer, hvor der anvendes retnings-, impuls- og drøvleventiler samt flere cylindre.   Deltageren kan: ·  Anvende viden om ventilers og cylindres opbygning og virkemåde. ·  Anvende dokumentation, koblingsskemaer og funktionsdiagrammer for pneumatiske styringer. ·  Anvende viden om de sikkerhedsmæssige problemstillinger, der er ved arbejde på eller nær ved pneumatiske anlæg, der er under tryk.

Fag i forløbet

48428 - Grundlæggende pneumatik for operatører, 3 dage, 372 kr.

Tilmelding

Forespørgsel på kursus

Kontakt os

birb

Studiesekretær

Birgith Risum Bøge

Studieadministration

Tlf. +45 8950 3347

birb@mercantec.dk