El, Automatik og robotteknologi, Særligt for ledige, Jern, metal og auto

Deltageren kan udvælge komponenter og opbygge, afprøve og idriftsætte relætekniske styringer. Deltageren kan opbygge, afprøve og idriftsætte motorstartere, henholdsvis Y/D start og elektronisk softstarter, herunder foretage korrekte målinger på motoren. Deltageren kan anvende dokumentation i form af funktionsskema, hovedstrømskema, flerstregsskema, nøgleskema og ledningsskema.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til maskinreparatører, der er eller har været beskæftiget i virksomhedens drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som skal kunne foretage opbygning af relætekniske styringer.

Mål

Deltageren kan udvælge komponenter og opbygge, afprøve og idriftsætte relætekniske styringer med start/stop funktioner, tidsfunktioner, reversering, gensidig spærring og stjerne/trekant-starter.Deltageren kan montere og afprøve en 3­ faset kortslutningsmotor og foretage den korrekte indstilling af motorværn samt opbygge, afprøve og idriftsætte motorstartere, henholdsvis Y/D start og elektronisk softstarter, og udføre korrekte målinger af omdrejningstal og strømforbrug med tangamperemeter og anvende et isolationsprøveapparat (megger).Deltageren kan anvende dokumentation i form af funktionsskemaer, hovedstrømskemaer, flerstregsskemaer, nøgleskemaer og ledningsskemaer efter Dansk Standard samt firmadokumentation for de enkelte komponenter der indgår i relætekniske styringer.

Fag i forløbet

44649 - El-introduktion for maskinreparatører, relæteknik, 5 dage, 620 kr.

Tilmelding

Forespørgsel på kursus

Kontakt os

birb

Studiesekretær

Birgith Risum Bøge

Studieadministration

Tlf. +45 8950 3347

birb@mercantec.dk