El, Automatik og robotteknologi, Særligt for ledige, Jern, metal og auto

Deltageren kan opbygge, afprøve og idriftsætte pneumatiske styringer, anvende/ajourføre dokumentation i form af koblingsskemaer efter Dansk Standard samt funktionsdiagrammer, samt anvende principperne for metodisk fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, der indeholder relæ, pneumatiske eller hydrauliske styringer.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til maskinreparatører, der er eller har været beskæftiget i virksomhedens drifts/vedligeholdelsesafdeling og som skal kunne vedligeholde automatisk anlæg med pneumatiske styringer.

Mål

Deltageren kan opbygge, afprøve og idriftsætte pneumatiske styringer, hvor der anvendes luftbehandlingsenhed, retnings-, mængderegulerings- og trykreguleringsventiler samt flere cylindre med spærrende signaler og tidsfunktioner idet der anvendes/ajourføres dokumentation, koblingsskemaer og funktionsdiagrammer efter Dansk Standard.Deltageren kan med relevant måleudstyr, anvende principperne for metodisk fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg indeholdende relæ, pneumatiske eller hydrauliske styringer, og kan foretage udskiftning af defekte moduler/komponenter.

Fag i forløbet

44650 - Automatiske anlæg, pneumatik fejlfinding, 5 dage, 620 kr.

Tilmelding

Forespørgsel på kursus

Kontakt os

birb

Studiesekretær

Birgith Risum Bøge

Studieadministration

Tlf. +45 8950 3347

birb@mercantec.dk