Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring - § 17-kursus, tidligere benævnt § 26-kursus

Målgruppe

Ufaglærte og faglærteUddannelsen er lovpligtig i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1795 af 18. december 2015 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

Mål

Deltagerne har kendskab til relevante arbejdsmiljøpåvirkninger, sundhedsrisici og foranstaltninger ved svejsning og termisk skæring (plasmaskæring, laserskæring og flammeskæring), herunder kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1795 af 18. december 2015 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.   Deltagerne har teoretisk viden om arbejdsmiljømæssige forhold, regler og krav, der har betydning ved svejsning og termisk skæring samt slibning i tilknytning hertil, på følgende områder:   1. Luftforurening ved svejsning, termisk skæring og slibning, herunder: ·  Røg, støv og gasarter ·  Forureningens art og mængde, afhængig af proces   2. Sundhedsrisici ved luftforurening, herunder: ·  Irritation af luftveje og hud ·  Kronisk bronkitis ·  Astma ·  Manganisme ·  Kræft ·  Reproduktionsskader ·  Allergi ·  Grænseværdier ·  Anmeldelse af arbejdsbetingede lidelser og skader   3. Foranstaltninger til forureningsbekæmpelse, herunder: ·  Regler for ventilation ¿ punkt-, proces- og rumventilation ·  Udformning, brug og vedligeholdelse af punkt- og procesudsugning ·  Substitution ·  Regler for brug af åndedrætsværn   4. Optisk stråling, herunder: ·  Risici for skader på øjne og hud ·  Personlige værnemidler i form af øjenværn, handsker m.v.   5. Personlige værnemidler - generelt ·  Øjenværn ·  Høreværn ·  Brug af åndedrætsværn ·  Handsker ·  Skødeskind ·  Beskyttelsesærmer ·  Beskyttelsesfodtøj   6. El sikkerhed, herunder: ·  El-risici ved svejsning samt plasma- og laserskæring ·  Regler for svejseudstyr samt plasma- og laserskæreanlæg   7. Særlige arbejdspladsforanstaltninger, herunder: ·  Kræftbekendtgørelsens krav til arbejdspladsforanstaltninger ¿ herunder afgrænsning og mærkning med skilte samt ryge- og spiseforhold ·  Forholdsregler ved arbejde i lukkede rum ·  Sidemandseffekt ·  Opbevaring af personlige værnemidler ·  Sikkerhedsorganisationen i virksomheden   I forbindelse med punkt 3, 5 og 7 skal der indgå demonstration

Fag i forløbet

44530 - Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk, 1 dag, 126 kr.

Tilmelding

  • Start 28/05-202020 ledige pladser
  • Start 18/06-202020 ledige pladser
  • Start 13/08-202020 ledige pladser
  • Start 17/09-202020 ledige pladser
  • Start 22/10-202020 ledige pladser
  • Start 26/11-202020 ledige pladser

Startdato: 28. maj 2020

Slutdato: 28. maj 2020

Varighed: 1 dag

Samlet kursuspris: 126 kr.


Tidspunkt: 08:00-15:25

Tilmeldingsfrist: 26. maj 2020

Undervisningsted

Mercantec
HC Andersensvej 9
8800 Viborg
Få rutevejledning

Kviknummer: 791418MV4453000520

Holdnummer: MV4453000520

Kontakt os

megp

Kontormedhjælper

Mette Doktor Plougmand

Byggetek

Tlf. +45 8950 3613

megp@mercantec.dk

pert

Uddannelseskonsulent

Per Hjortkær Thorsgaard

Teknologisk Videncenter

Tlf. +45 8950 3433

Mobil +45 2133 7723

pert@mercantec.dk

Teknologisk Videncenter

H.C. Andersens Vej 9

8800 Viborg

Få rutevejledning