Deltageren har ajourført viden om den tekniske udvikling inden for vandbehandlingsområdet i forhold til kvalifikationskrav for arbejde med dampkedler i kontrolklasse A, type I, II og III og B type I og II, som beskrevet i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1088 af 28. november 2011.

På den baggrund kan deltageren selvstændigt stå for de daglige drifts- og vedligeholdelsesopgaver og med kendskab til det kemiske grundlag for vandrensning, ionbytningsanlæg og omvendt osmose (RO-anlæg) kan deltageren:

  • udføre alle nødvendige kontrolopgaver, daglig drift og vedligeholdelse i forbindelse med vandbehandling på kedel- og varmeanlæg. udføre alle almindeligt forekommende vandanalyser i overensstemmelse med kvalitetskravene i anlægget. vurdere og anvende analyseresultater, herunder anvise løsningsforslag ved normafvigelser, samt arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt med kemikalier i henhold til gældende regler.

Målgruppe

Uddannelsen er udviklet til faglærte og ufaglærte medarbejdere som har eller ønsker beskæftigelse indenfor drift og vedligeholdelse af kedler, maskiner og hjælpeudstyr klassificeret i kontrolklasse A, type I, II og III og B, type I og II, samt andre der har behov for tilsvarende kompetencer/kvalifikationer

Fag i forløbet

Tilmelding

Forespørgsel på kursus

Kontakt os

lbje

Studiesekretær

Lene Bruunshøj Jensen

Studieadministration

Tlf. +45 89503612

lbje@mercantec.dk

Hoverdal - en del af Mercantec

Hoverdalvej 14

6971 Spjald

Få rutevejledning