Kurset er det 3. og sidste kursus inden man kan søge om kedelpasser certifikat.

Adgangskravet er at du har bestået disser kurser:

  1. 47891 Mindre dampkedler maks. 32 bar, store hedtvandskedler 120 grader
  2. 47915 Store dampkedler højst 120 grader

Du kan søge om kedelpassercertifikat ved at udfylde en praktikerklæring. Klik her

Deltageren opnår kvalifikationer, der svarer til de kvalifikationer, som er beskrevet i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1088 af 28. november 2011, bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser, bilag 4 - kvalifikationskrav ved arbejde som kedelpasser. Uddannelsesinstitutionen kan udstede certifikatet, 'Udvidet kedelpassercertifikat type I eller II', når deltageren kan dokumentere min. et 12 ugers gennemført praktikforløb, som medhjælp ved pasning af dampkedler i kontrolklasse A type I og II.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte, som har eller ønsker, beskæftigelse med pasning af dampkedler i kontrolklasse A type I og II. Deltageren skal være fyldt 18 år, og have opnået uddannelsesbevis for arbejdsmarkedsuddannelsen Store dampkedler højst 120 grader (47915) eller have uddannelse og erfaring svarende hertil.

Mål

Deltageren kan selvstændigt forestå arbejdet med drift og vedligeholdelse af dampkedler i kontrolklasse A type I og II til produktion af vanddamp, der kan overstige 120 grader, på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde, som det er beskrevet i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1088 af 28. november 2011, bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser, bilag 4 - kvalifikationskrav ved arbejde som kedelpasser.Deltageren har viden om:- terminologi og måleenheder, varmetransmission og dampdannelse.- kedlers driftsforhold, herunder beregninger i forbindelse med forbrænding, varmetransmission og dampdannelse.- virkemåde og anvendelse af ildrørs- og vandrørskedler, kanalrørs-, fyrboks- og beholderkedler, kedler med tvangsomløb og med tvangsgennemløb.- forbrændingsteori i forbindelse med forbrændingen af olie, kul, naturgas og biobrændsler.- principper for kedlens olie-, gas- og biobrændsel- fyringssystemer samt forbrændingssystemer.- betydningen af vandkvaliteten for driften af en dampkedel.- principper for vandbehandlings- og kondensatrensningsanlæg.- metoder til behandling af kedelvand.- analyser på råvand, spædevand, fødevand, kondensat og kedelvand.- gennemføring af opstart og varetagelse af drift af kedelanlæg, herunder betjening af fyringsudstyret, samt kunne analysere måle- og alarmværdier og foretage relevante indgreb.- planlægning og tilsyn med reparation og vedligehold på kedelanlæg.- opbygning og drift af hedtvands- og hedtolieanlæg.- konstruktionsprincipper og virkemåde for kedelarmatur, regulerings- og sikkerhedsudstyr.- styring, regulering og driftsovervågning.- relevante regler og myndighedskrav, herunder miljø- og arbejdsmiljøregler.- procedurer ved konservering og inspektion af vand og røgsiden. Deltageren får færdigheder i betjening af en dampkedel, under såvel normale som unormale forhold, ved hjælp af træning med en simulator.Efter gennemført uddannelse og et dokumenteret praktikforløb på min. 12 uger, kan deltageren selvstændigt forestå arbejdet med drift og vedligeholdelse af dampkedler i kontrolklasse A type I og II i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1088 af 28. november 2011, bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser, bilag 4 - kvalifikationskrav ved arbejde som kedelpasser.

Fag i forløbet

48172 - Store dampkedler over 120 grader, 15 dage, 1.890 kr.

Tilmelding

  • Start 06/09-20219 ledige pladser
  • Start 25/10-202111 ledige pladser
  • Start 10/01-202214 ledige pladser
  • Start 21/03-202215 ledige pladser
  • Start 23/05-202215 ledige pladser
  • Start 05/09-202215 ledige pladser
  • Start 31/10-202215 ledige pladser

Startdato: 6. september 2021

Slutdato: 24. september 2021

Varighed: 15 dage

Samlet kursuspris: 1.890 kr.


Tid: 08:00-16:00

Tilmeldingsfrist: 6. september 2021

Undervisningsted

Hoverdal en del af Mercantec
Hoverdalvej 14
6971 Spjald
Få rutevejledning

Kviknummer: 791418FY4817200421

Holdnummer: FY4817200421

Kontakt os

ares

Studiesekretær

Anette Egholm Rasmussen

Studieadministration

Tlf. +45 8950 3614

ares@mercantec.dk