På kurset beskæftiger vi os udelukkende med forhold omkring sprøjtning med hånd- og rygspøjter, og med de midler og skadevoldere, der er de mest gængse inden for anlægsgartnerfaget.

Målgruppe

Hvis man udelukkende bruger ryg-/håndsprøjter med under 25 l tankvolumen, kan man nøjes med dette certifikat. Kurset henvender sig til personer beskæftiget med udbringning af plantebeskyttelsesmidler med hånd- og rygsprøjte og tilsvarende udstyr i henhold til gældende lovgivning. 

Kurset henvender sig dermed ikke til personer, der allerede har erhvervet sprøjtecertifikat og evt. efterfølgende opfølgningskursus til et sådant.

Mål

Deltagerne kan efter gældende bestemmelser, jf. bilag 2 i bekendtgørelse nr. 969 af 28. juni 2016 om autorisation og uddannelse af professionelle brugere af bekæmpelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af bekæmpelsesmidler, planlægge og udbringe plantebeskyttelsesmidler med ryg- og håndsprøjte, granulatspreder eller ved påsmøring af midler under hensyn til principperne for integreret plantebeskyttelse (IPM)Deltageren kan under hensyntagen til arbejdsmiljøet og miljøet klargøre, anvende, rengøre og vedligeholde rygsprøjter, håndholdte sprøjter, granulatspredere og tilsvarende udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.Deltageren har kendskab til plantebeskyttelsesmidler, typer, etiketter og brugsanvisninger, midlernes virkningsmåde, anvendelse, behandlingsfrist og beregning af behov for mængder aktivstof og væskemængde og journalføring ved anvendelse af plantebeskyttelsesmidlerDeltagen har kendskab til relevant lovgivning, fareklasser, farer og risici forbundet med plantebeskyttelsesmidler, foranstaltninger til at identificere og begrænse farer og risici, håndtering, opbevaring og bortskaffelse af plantebeskyttelsesmidler

Fag i forløbet

48170 - Hånd- og rygsprøjtecertifikat, 2 dage, 252 kr.

Tilmelding

  • Start 24/08-202025 ledige pladser
  • Start 09/11-202022 ledige pladser

Startdato: 24. august 2020

Slutdato: 25. august 2020

Varighed: 2 dage

Samlet kursuspris: 252 kr.


Tidspunkt: 07:30 - 15:30

Tilmeldingsfrist: 23. august 2020

Undervisningsted

Byggetek: Ulfborg Kjærgaard
Lystlundvej 18
6990 Ulfborg
Få rutevejledning

Kviknummer: 791418JU4817000420

Holdnummer: JU4817000420

Kontakt os

chbo

Studiesekretær

Christine Thorhauge

Studieadministration

Tlf. +45 8950 3611

chbo@mercantec.dk

lbje

Studiesekretær

Lene Bruunshøj Jensen

Studieadministration

Tlf. +45 89503612

lbje@mercantec.dk