Adgangskravet til dette kursus er at du allerede har bestået 47891 Mindre dampkedler maks. 32 bar, store hedtvandskedler 120 gr

Dette kursus er nr. 2 i rækken af kurser der giver adgang til at søge om et kedelpasser certifikat. Det 3. og sidste er 48172 Store dampkedler over 120 grader

Når du har erhvervet bevis fra alle 3 kan du søge om kedelpasser certifikat ved at udfylde denne praktikerklæring

 

Deltageren opnår kvalifikationer, der svarer til kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1088 af 28. november 2011, bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser, bilag 4 - kvalifikationskrav ved arbejde som kedelpasser. Deltageren opnår certifikatet 'Udvidet kedelpassercertifikat type III', hvorefter deltageren er kvalificeret til at forestå pasningen af alle dampkedler i kontrolklasse A type III.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte, som har eller ønsker beskæftigelse med pasning af dampkedler i kontrolklasse A type III, i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1088 af 28. november 2011, bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser, bilag 4 - kvalifikationskrav ved arbejde som kedelpasser. Deltageren skal være fyldt 18 år og have opnået uddannelsesbevis for arbejdsmarkedsuddannelsen Mindre damp og hedtvandskedler højst 120 grader (48173), eller have uddannelse og erfaring svarende hertil.

Mål

Deltageren kan selvstændigt forestå arbejdet med drift og vedligeholdelse af dampkedler i kontrolklasse A type III til produktion af vanddamp, der ikke overstiger 120 grader, på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde, som det er beskrevet i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1088 af 28. november 2011, bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser, bilag 4 - kvalifikationskrav ved arbejde som kedelpasser.Deltageren kan: - foretage daglig kontrol- og pasningsopgaver på en korrekt og sikker måde.- foretage analyser på råvand, spædevand, fødevand, kondensat og kedelvand, samt justere og fejlsøge med udgangspunkt i analyseresultater.- forestå den daglige drift og vedligeholdelse af vandbehandling og vandbehandlingsudstyr.- foretage lovpligtig kontrol og afprøvning af sikkerhedsudstyret.- foretage opstart og nedlukning af dampkedelanlæg på en kontrolleret og forsvarlig måde.- regulere forbrændingsprocesser.Derudover har deltageren viden om:- opbygning og drift af dampkedelanlæg i kontrolklasse A type III.- opbygningen og funktionen af overvågningsanlæg.- brændselstyper og fyringsøkonomi.- styring, regulering og driftsovervågning.- relevante regler og myndighedskrav, herunder miljø- og arbejdsmiljøregler.

Fag i forløbet

47915 - Store dampkedler højst 120 grader, 10 dage, 1.260 kr.

Tilmelding

  • Start 05/10-20202 ledige pladser
  • Start 30/11-202012 ledige pladser
  • Start 08/02-202115 ledige pladser
  • Start 08/03-202115 ledige pladser
  • Start 10/05-202115 ledige pladser
  • Start 16/08-202115 ledige pladser
  • Start 04/10-202115 ledige pladser
  • Start 29/11-202115 ledige pladser

Startdato: 5. oktober 2020

Slutdato: 16. oktober 2020

Varighed: 10 dage

Samlet kursuspris: 1.260 kr.


Tidspunkt: 08:00-16:00

Tilmeldingsfrist: 28. september 2020

Undervisningsted

Hoverdal en del af Mercantec
Hoverdalvej 14
6971 Spjald
Få rutevejledning

Kviknummer: 791418FY4791500220

Holdnummer: FY4791500220

Kontakt os

No contact image

Administrativ medarbejder

Kristian Haubjerg

Byggetek - Hoverdal

Tlf. +45 9694 5378

krih@mercantec.dk