Kurset er adgangsgivende til at blive Kedelpasser.

Det anbefales at du har gennemført kurset 47891 Mindre dampked. maks. 32 bar, st hedtvandsk 120 gr (Tidligere kendt som 48173 Mindre damp og hedtvandskedler højst 120 grader)

Ønsker du at blive Kedelpasser skal du efter dette kursus tilmelde dig 48172 Store dampkedler over 120 grader

Deltageren opnår kvalifikationer, der svarer til kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1088 af 28. november 2011, bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser, bilag 4 - kvalifikationskrav ved arbejde som kedelpasser.

 

Deltageren opnår certifikatet 'Udvidet kedelpassercertifikat type III', hvorefter deltageren er kvalificeret til at forestå pasningen af alle dampkedler i kontrolklasse A type III.

 

Læs mere om krav her

Målgruppe

Deltageren skal være fyldt 18 år og have opnået AMU bevis fra Mindre damp og hedtvandskedler højst 120 grader (48173 eller 47891), eller have uddannelse og erfaring svarende hertil.

Mål

Deltageren kan selvstændigt forestå arbejdet med drift og vedligeholdelse af dampkedler i kontrolklasse A type III til produktion af vanddamp, der ikke overstiger 120 grader, på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde, som det er beskrevet i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1088 af 28. november 2011, bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser, bilag 4 - kvalifikationskrav ved arbejde som kedelpasser.Deltageren kan: - foretage daglig kontrol- og pasningsopgaver på en korrekt og sikker måde.- foretage analyser på råvand, spædevand, fødevand, kondensat og kedelvand, samt justere og fejlsøge med udgangspunkt i analyseresultater.- forestå den daglige drift og vedligeholdelse af vandbehandling og vandbehandlingsudstyr.- foretage lovpligtig kontrol og afprøvning af sikkerhedsudstyret.- foretage opstart og nedlukning af dampkedelanlæg på en kontrolleret og forsvarlig måde.- regulere forbrændingsprocesser.Derudover har deltageren viden om:- opbygning og drift af dampkedelanlæg i kontrolklasse A type III.- opbygningen og funktionen af overvågningsanlæg.- brændselstyper og fyringsøkonomi.- styring, regulering og driftsovervågning.- relevante regler og myndighedskrav, herunder miljø- og arbejdsmiljøregler.

Fag i forløbet

47915 - Store dampkedler højst 120 grader, 10 dage, 1.260 kr.

Tilmelding

  • Start 17/08-202013 ledige pladser
  • Start 05/10-202012 ledige pladser
  • Start 30/11-202014 ledige pladser
  • Start 08/02-202115 ledige pladser
  • Start 08/03-202115 ledige pladser
  • Start 10/05-202115 ledige pladser
  • Start 16/08-202115 ledige pladser
  • Start 04/10-202115 ledige pladser
  • Start 29/11-202115 ledige pladser

Startdato: 17. august 2020

Slutdato: 28. august 2020

Varighed: 10 dage

Samlet kursuspris: 1.260 kr.


Tidspunkt: 08:00-16:00

Tilmeldingsfrist: 10. august 2020

Undervisningsted

Hoverdal en del af Mercantec
Hoverdalvej 14
6971 Spjald
Få rutevejledning

Kviknummer: 791418FY4791500120

Holdnummer: FY4791500120

Kontakt os

chbo

Studiesekretær

Christine Thorhauge

Studieadministration

Tlf. +45 8950 3611

chbo@mercantec.dk

lbje

Studiesekretær

Lene Bruunshøj Jensen

Studieadministration

Tlf. +45 89503612

lbje@mercantec.dk