Dette kursus er kursus 1 i rækken af 3, der ved gennemførelse giver adgang til at søge om kedelpasser certifikat.

Det anbefales at man efter dette kursus fortsætter på 47915 Store dampkedler højst 120 grader og efterfølgende slutter af med 48172 Store dampkedler over 120 grader

 

Når alle 3 kurser er gennemført kan der søgers efter kedelpasser certifikat ved at udfylde denne praktikerklæring

Deltageren opnår kvalifikationer, der svarer til kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017, bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser, bilag 4 - kvalifikationskrav ved arbejde som kedelpasser. Deltageren opnår certifikatet 'Almindeligt kedelpassercertifikat type I og II', hvorefter deltageren er kvalificeret til at forestå pasningen af alle dampkedler i kontrolklasse B type I og II.

Målgruppe

Kurset henvender sig til personer, som har eller ønsker beskæftigelse med fyrede damp- eller varmekedler, inden for det energitekniske område. Deltageren skal være fyldt 18 år.

Mål

 Deltageren kan på baggrund af viden, om opbygning og drift, selvstændigt forestå arbejdet med drift og vedligeholdelse, af dampkedler i kontrolklasse B type I og II. Dampkedler i kontrolklasse B type I og II er, dampkedler på maks. 1000 liter rumindhold, maks. 32 bar indstillingstryk og et produkttal på maks. 3000 bar gange liter. Samt fjernvarmesystemer og kedler til produktion af vand, ved en temperatur over 110 grader og højst 120 grader med et tryk på højst 6,5 bar, til cirkulation uden for kedlen. Deltageren kan selvstændigt forestå arbejdet med drift og vedligeholdelse på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde, som beskrevet i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 arbejdsmiljøfaglige uddannelser, bilag 4 - kvalifikationskrav ved arbejde som kedelpasser.Herunder:kan deltageren foretage almindeligt forekomne vandanalyser på kedelanlæg.har deltageren kendskab til kontrol og klargøring af alle drift- og sikkerhedsindretninger i overensstemmelse med myndighedskrav og driftsmanualer.kan deltageren aflæse og dokumentere, at driften er i overensstemmelse med relevante myndighedskrav.har deltageren kendskab til opstart og kontrol af brænderudstyr med diagnosticering af eventuelle fejl ved brænderens brændselsforsyning, tænding, flammeovervågningssystem og luftregulering.har deltageren kendskab til principper for måling og vurdering af forbrændingskvalitet.har deltageren kendskab til konservering og regler for inspektion af anlæg.

Fag i forløbet

47891 - Mindre dampked. maks. 32 bar, st hedtvandsk 120 gr, 5 dage, 630 kr.

Tilmelding

  • Start 23/11-202011 ledige pladser
  • Start 01/02-202113 ledige pladser
  • Start 01/03-202115 ledige pladser
  • Start 03/05-202115 ledige pladser
  • Start 09/08-202115 ledige pladser
  • Start 27/09-202115 ledige pladser
  • Start 22/11-202115 ledige pladser

Startdato: 23. november 2020

Slutdato: 27. november 2020

Varighed: 5 dage

Samlet kursuspris: 630 kr.


Tidspunkt: 08:00-16:00

Tilmeldingsfrist: 20. november 2020

Undervisningsted

Hoverdal en del af Mercantec
Hoverdalvej 14
6971 Spjald
Få rutevejledning

Kviknummer: 791418FY4789100320

Holdnummer: FY4789100320

Kontakt os

No contact image

Administrativ medarbejder

Kristian Haubjerg

Byggetek - Hoverdal

Tlf. +45 9694 5378

krih@mercantec.dk