Efter gennemført uddannelse kan deltagerne med grundlæggende teoretisk og praktisk viden om køleteknik i ét-trins køleanlæg, vejlede kunder og driftspersonale om mulige energibesparelser på disse i forbindelse med drift af klima- og ventilationsanlæg.Deltagerne kan endvidere redegøre for kølesystemers funktion, opbygning og virkemåde, samt enkeltkomponenternes funktion og virkemåde, herunder anlæggets styrings- og reguleringsprincipper.Deltagerne kan med viden om klimaanlæg og kendskab til indberetningskrav af fordampningstemperaturer, kondenseringstemperatur, foretage aflæsning af kompressorens målere, set-punkter for følere m.v. uden at foretage brud, da dette kræver et kat. II certifikat.

Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig primært mod faglærte og ufaglærte personer, som arbejder eller søger arbejde i virksomheder, hvor der i deres arbejde med klima- og ventilationsanlæg er behov for kompetencer inden for køleteknik i forbindelse med rådgivning om energibesparelser på køleanlæg, og er behov for dokumenterede færdigheder i indberetning af køletekniske værdier til Energistyrelsens indberetningsprogram.

 

Fag i forløbet

Tilmelding

Forespørgsel på kursus

Kontakt os

chbo

Studiesekretær

Christine Thorhauge

Studieadministration

Tlf. +45 8950 3611

chbo@mercantec.dk

lbje

Studiesekretær

Lene Bruunshøj Jensen

Studieadministration

Tlf. +45 89503612

lbje@mercantec.dk