Hvem afgør om jeg må deltage
Det er din A-kasse der godkender din ret til at deltage i kurser under jobrettet uddannelse. Du søger ved at indsende en blanket udleveret af Mercantec efter tilmeldingen har fundet sted. Er du ikke medlem af en Akasse, skal du kontakte dit jobcenter for kursustilmelding. Her kan I også drøfte kurser, der ikke nødvendigvis er på positivlisten.

Hvornår må jeg deltage, når jeg er på jobrettet uddannelse?
Du må deltage på jobrettet uddannelse og tilmelde dig et kursus fra positivlisten 5 uger efter du er blevet ledig. Nogle kurser er undtaget denne regel. Se under hver erhvervsgruppe hvilke det drejer sig om.

Hvordan tilmelder jeg mig?
Tilmelding sker ved at trykke "tilmeld" på den ønskede kursustitel eller ved at ringe til os på tlf: 89 50 33 00. Når vi har tilmeldt dig kurset, vil du få fremsendt en blanket, der skal bruges til at søge kurserne hjem hos din A-kasse. 

Hvis jeg vil på et kursus der ikke er på positivlisten?
Ønsker du at deltage på et kursus, der ikke er nævnt på positivlisten, skal du kontakte dit jobcenter. Det er dit jobcenter, der skal købe kurset til dig hos Mercantec.

Se erhvervsgrupperne