Uddannelsesmæssigt - og økonomisk - giver det god mening, at uddanne sine medarbejdere via onlinekurser – ikke mindst nu under Covid-19 nedlukningen.
For at få hjælp til den endelige økonomiske beregning og overblik over kursusmuligheder tilbyder vi, at I som virksomhed kan kontakte en af Mercantecs uddannelseskonsulenter.
Vi sidder klar på telefon 8950 3300.

Hovedreglerne ved deltagelse i onlinekurser er følgende:

For ansatte:

  • Staten kompenserer virksomhedens lønudgifter op til 4.405 kr. om ugen, svarende til 100 procent af højeste dagpengesats (kaldet VEU- godtgørelse).

  • Ud over dette beløb giver virksomhedens kompetencefond tilskud til overenskomstdækkede medarbejdere. Kompetencefondenes tilskud varierer, men typisk ydes hel eller delvis dækning af lønudgifter ud over de 4.405 kr., samt dækning af kursusgebyr, transport og undervisningsmateriale.

    Disse er de normalt gældende regler, som er i kraft frem til næste trepartsaftale i 2021.

For hjemsendte ansatte, hvor virksomheden modtager lønkompensation fra staten:

  • Medarbejdere kan, efter aftale med virksomheden, deltage i online kurser. Virksomheden vil fortsat modtage lønkompensation.
  • Virksomheden kan i stedet for vælge at søge VEU-godtgørelse og kompetencefondsmidler, mens den hjemsendte ansatte deltager i kursus. Dette kan være økonomisk fordelagtigt.

Vælges dette bortfalder lønkompensationen fra staten i kursusperioden.

Disse regler gælder frem til 9. juni 2020. Kurser med fysisk fremmøde er også omfattet - hvis de kan gennemføres i perioden.

Har du spørgsmål - ring til en konsulent

Vi hjælper dig videre med valg af kurser eller efteruddannelse 
Mandag - fredag  kl. 9.00 - 15.00
Kontakt os på telefon: +45 8950 3300

Kontakt en konsulent direkte