Alle afbud mindre end 5 arbejdsdage før kursusstart skal ske på skrift til mercantec@mercantec.dk
 

Afmelde/udeblivelsesgebyr for beskæftigede
Ved udeblivelse fra en uddannelse eller framelding mindre en en uge før uddannelsens start opkræver vi en afgift på følgende: 

Afmelding:
Kurser med en varighed op til 37 timer: Kr. 1.500,-
Kurser med over en varighed på 37 timer: Kr. 2.500,-

Afmelding skal ske på mail til mercantec@mercantec.dk

Udeblivelse:
Kurser med en varighed op til 37 timer: Kr. 2.500,-
Kurser med over en varighed på 37 timer: Kr. 3.500,-

Der bliver ikke opkrævet gebyr ved ledige. 

I visse tilfælde kan arbejdsgiveren fritages fra at betale en afgift, bl.a. hvis han erstatter den frameldte eller udeblevne medarbejder med en anden på samme kursus.