Om Viborg Tekniske Gymnasium

Velkommen til et gymnasium, hvor du får viden, der virker!

På Viborg Tekniske Gymnasium går der ca. 450 elever fordelt på 4-6 klasser pr. årgang. Vi tilbyder otte forskellige studieretninger inden for hovedområderne naturvidenskab, teknologi og kommunikation. 

HTX-uddannelsen består af tre måneders grundforløb og 2½ års studieretningsforløb, hvorefter du vil være godt rustet til at søge ind på videregående uddannelser - både korte, mellemlange og lange videregående uddannelser.