Et skoleår

... på et gymnasium med fagligt fokus og plads til dig!

Vi tilbyder et attraktivt studiemiljø med moderne fysik-, kemi-, og biologilaboratorier samt hyggelige og inspirerende studieområder, der understøtter læring, sociale aktiviteter og kammeratskab.

Fagligt fokus

Hvis du skal få en god uddannelse kræver det, at du anstrenger dig - både på skolen og med lektierne. Vi vil støtte op om din uddannelse med udfordringer for de dygtigste og støtte til dig, der vil gøre en ekstra indsats. Med undervisning, der motiverer til læring i samarbejde med dine kammerater, ruster vores uddannelser dig til videregående studier. Og med fokus på gruppe- og projektarbejde har du et forspring, der giver dig en god start på universitetet, ingeniørhøjskolen, akademiet eller andre uddannelsessteder.

Plads til dig

Et godt og udviklende studiemiljø har også fokus på det sociale. Derfor afvikler festudvalget i løbet af skoleåret mange sociale aktiviteter som fx fredagscafé, gallafest, fodboldkampe, biografture og bowlingaftener. Desuden er studieturen på 2.g med til at give eleverne en masse fælles og minderige oplevelser, ligesom den fælles skitur i januar giver et godt sammenhold for både elever og lærere.

Samlet set er vores mål, at htx og eux på Viborg Tekniske Gymnasium giver dig som elev et godt afsæt til videregående uddannelse og livslang læring med fokus på det hele menneske.