Talentpleje

6774623 Projekt Rema 1000 Drive In 3

På handelsgymnasiet i Viborg har vi mange spændende tilbud, der kan hjælpe dig med at pleje dit talent.
Du kan prøve kræfter med vore talentforløb, både inden du starter på HHX, og når du er igang med at tage din studentereksamen.

 I menuen herunder kan du klikke dig ind, og læse mere om de forskellige tilbud.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte talentkoordinator Mads Kryger Frandsen. Du finder Mads's kontaktinformation i højre side.

 

Talentforløb ikke målrettet bestemte fag:

Projekt Forskerspirer

Forskerspirer Logo

 

Midtbyens Gymnasium deltager årligt i det landsdækkende tilbud Projekt Forskerspirer, som et af de eneste handelsgymnasier & tekniske gymnasier i hele landet. Talentforløbet arrangeres af Københavns- og Aarhus Universitet og henvender sig primært til elever med stort fagligt overskud, og som satser på at fortsætte på en længerevarende videregående uddannelse efter gymnasiet.

 

Projekt Forskerspirer giver deltagerne mulighed for at fordybe sig i et emne og udarbejde forslag til et forskningsprojekt. Man kan lave projekter inden for alle fagområder, og der er mange muligheder inden for både humaniora, naturvidenskab, samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

 

Projekt Forskerspirer er en konkurrence, der løber over et år. I slutningen af oktober afleverer forskerspirerne en synopsis til et forskningsprojekt. En dommerkomité udvælger de tre bedste projekter inden for hver af kategorierne: HUM, NAT, SAMF og SUND. De 12 nominerede projekter præsenteres ved en festlighed i december. Her bliver en vinder i hver af de fire kategorier kåret som årets forskerspire. Vinderne kåres på skift af undervisnings- og uddannelsesministeren, og de modtager hver 20.000 kr. til at udføre deres projekt.

For mere information om talenttilbuddet henvises til projektets hjemmeside: http://forskerspirer.ku.dk/

SubUniversity

Subuniversity

SubUniversity er nyt mentorprojekt, arrangeret af Aarhus Universitet, som Midtbyens Gymnasium årligt deltager i.

Der findes i dag en række aktiviteter målrettet de mest talentfulde elever på de gymnasiale uddannelser. For at kunne imødekomme målsætningen om at 25 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en lang videregående uddannelse, er der behov for, at vi også målretter aktiviteter mod de talenter, som besidder et potentiale, men har en barriere for at vælge en universitetsuddannelse, hvad enten det er geografisk eller at de kommer fra et ikke-akademisk hjem. Dette nye subtalent-projekt er derfor målrettet gymnasieelever fra primært ikke-akademiske hjem, der skønnes ellers ikke at ville vælge en universitetsuddannelse.

De udvalgte elever bliver tildelt to universitetsstuderende, som fungerer som mentorer og rollemodeller. Talentforløbet er placeret i 2. g, hvor eleverne i løbet af skoleåret deltager i ca. fire særlige elevmøder på Aarhus Universitet. Mellem elevmøderne er talenterne i løbende dialog med mentorerne via sociale medier og email.

For mere om talentforløbet se: http://www.au.dk/subuniversity/?b=1614%252C

Akademiet for talentfulde unge

 Talentfulde Unge Logo

Akademiet for talentfulde unge

Midtbyens Gymnasium deltager hvert år  i det landsdækkende talentforløb ”Akademiet for talentfulde unge, som er et ekstra tilbud til de elever, der gerne vil lære mere i fællesskab med andre vidensentusiaster. I en gymnasieklasse sidder der oftest 1-2 elever, der ikke møder tilstrækkeligt med faglige udfordringer i hverdagen. Dem vil Midtbyens Gymnasium gerne være med til at udfordre og udvikle.

Forløbet er møntet på at inspirere og udfordre eleverne fagligt samt at forberede eleverne på en akademisk karriere. Undervejs oplever talenterne en række forelæsninger og deltager aktivt i faglige workshops inden for både samfunds-, human- og naturvidenskabelige fagområder.

Akademiet for talentfulde unge har et løbende samarbejde med både videregående uddannelser og private virksomheder, som har til formål hvert år at sammensætte et unikt talentprogram, der giver deltagerne mulighed for at møde nogle af landets fremmeste forskere og mest innovative virksomheder.

Deltagerne er tilknyttet programmet i to år fra midten af 1.g. frem til første semester af deres 3. g. år. Eleverne udvælges på baggrund af deres faglige evner, deres lyst, engagement og nysgerrighed for at lære mere samt deres overskud i hverdagen.

 

Det Kreative Skrivehold

Det kreative skrivhold

Det kreative skrivehold er for elever, der kan lide at skrive, være kreative og eksperimentere med sproget. Holdet mødes efter skole, skriver og læser og giver hinanden feedback. Som regel tager vi udgangspunkt i en skriveøvelse. For eksempel: Skriv en tekst, hvor hver sætning begynder med ordene ”Jeg kan huske…”. Eller: Skriv et digt, der består af sætninger, du har fundet på internettet.

 

Talentforløb målrettet de erhvervsfaglige fag:

Young Enterprise

Young Enterprise er et learning-by-doing-forløb, hvor du får muligheden for at  lærer at udvikle, afprøve og realisere gode ideer inden for alt fra social innovation til tekniske produkter. Dit talent bliver virkelig testet, når du deltager i konkurrencer mod andre elever fra hele landet

Læs mere om det spændende uddannelsesforløb og de konkurrencer du kan deltage i - klik her

Business Combat

Sparegris

Business Combat er et spil, hvor du, som en af vore allerdygtigste elever på 3. år, kommer til at dyste mod nogle af dine kammerater og professionelle økonomer samt andre erhvervsfolk fra f.eks. revisions- og bankbranchen.

Spillet illustrerer virksomheders konkurrencesituation og de vilkår samt krav, der stilles til ledelse og medarbejdere i virksomheder, der fabrikerer, distribuerer og sælger en vare på et konkurrencepræget marked. Spillet er altså meget virkelighedsnært, og det gælder derfor om at træffe de rigtige beslutninger, så virksomheden opnår det størst mulige overskud.

Selve spillet foregår på HHX Viborg. Spillet starter klokken 8 om morgenen, hvor du får kaffe og rundstykker og afsluttes ca. kl. 13:00, når du har nydt frokost sammen med erhvervsfolk og kammerater.

DM i Erhvervscase

Regionsmesterskab Erhvervscase Og Teknologi 050918 39

Herover ses Anja, Julius, Tobias og Victor, der i år repræsenterede Midtbyens Gymnasium ved regionsfinalerne til DM i Erhvervscase, hvor de vandt og gik dermed gik videre til finalen i København!

Når du går i 2. g, får du muligheden for at deltage i DM i Erhvervscase. 

På HHX Viborg afholdes der hvert år en intern konkurrence mellem alle klasser på 2. år, for at finde ud af hvem der har de bedst gennemtænkte, mest kreative og realiserbare løsninger for at skabe fremtidig vækst for en given virksomhed. Ligesom i erhvervslivet bliver godt researcharbejde og velovervejede handlingsforslag belønnet.

Gruppen der vinder vores interne konkurrence går videre til de regionale mesterskaber i Erhvervscase - og derfra måske videre til DM.

Virksomhedsspillet

Business Combat

 

Allerede på 1. år får du mulighed for at afprøve dine evner som direktør i en virksomhed, der skal skabe overskud. Du dyster i en gruppe sammen med nogle af dine klassekammerater mod resten af klassen. Den bedste gruppe fra din klasse går så videre og skal dyste mod den bedste gruppe fra hver af dine parallellklasser.

Den endelig gruppe vindere for hele årgangen får berømmelse og annerkendelse.

Innovative talenter i Europa

ERASMUS-programmet (fork. for European Region Action Scheme for the Mobility of University Students) er et uddannelsesprogram, der har til formål at fremme samarbejdet mellem videregående uddannelsesinstitutioner i EU's medlemslande. Dog deltager Norge, Island, Liechtenstein, Schweiz og Tyrkiet også i programmet.

Programmet skal gøre det lettere for studerende at tage en del af deres uddannelse i udlandet.

Viborg Handelsgymnasium deltager i et Erasmus+-samarbejde med 5 andre europæiske skoler (fra Norge, Sverige, Litauen, Østrig og Italien).   

I indeværende skoleår skal vi således sende elever til:

 Januar 2018:   Nötteroy/Tønsberg i Norge

 April 2018:      Kaunas i Litauen.

På Viborg Handelsgymnasium er tilbuddet et talenttilbud til de elever, som går på Innovation og Iværksætteri studieretningen.  

 

Talentforløb / talentkonkurrencer - enkeltfag:

Udveksling til Flensburg

Brænder du for at blive rigtig god til tysk?

Når du har tysk på A-niveau får du mulighed for at komme på  "Studiepraktik" på Syddansk Universitet og Universität Flensburg i Flensborg. 

Læs mere om det spændende tilbud og se programmet - klik her

Georg Mohr talenter: Matematik

Prøv Georg Mohr og oplev

 MATEMATIK, INNOVATION, KREATIVITET

                                      OG måske en rejse ud i verden

 

 GM

Hvad er Georg Mohr?

Georg Mohr var en dansk matematiker (1640-97). Han har givet navn til Georg Mohr-Konkurrencen, der er en matematikkonkurrence for danske gymnasieelever. Konkurrencen har været afholdt én gang om året siden 1991 og har stort set hvert år haft deltagere fra Midtbyens Gymnasium.

 

Hvordan foregår konkurrencen?

Konkurrencen er todelt og består af 1. og 2. runde:

1. runde er en multiple-choice-prøve for alle interesserede gymnasieelever. Prøven består af 20 spørgsmål, som man har 90 minutter til at besvare. Et godt resultat i 1. runde kvalificerer til deltagelse i 2. runde, som er en 4 timers prøve med 5 udfordrende og svære opgaver af logisk og matematisk art.

Den matematik, der indgår i de to runder, er bl.a. geometri, sandsynlighedsregning og talteori.

I begge runder gælder det, at ingen hjælpemidler, bortset fra skrive- og tegneredskaber, er tilladt.

 

Hvem deltager, og kan man komme videre?

Interesserer man sig for matematik, og kan man tænke anderledes, er det oplagt at deltage.

På landsplan deltager ca. 1000 gymnasieelever i 2. runde. Af disse udvælges de 20-25 bedste, som får mulighed for på et 3-4 dages fagligt og socialt vinderseminarer at kvalificere sig til internationale matematikkonkurrencer.

Den fornemste af disse er Den Internationale Matematikolympiade, der i 2019 afholdes i Storbritannien,. De efterfølgende år afholdes olympiaden her: 2020: Rusland, 2021: USA, 2022: Norge.

 

Træning?

På Midtbyens Gymnasium begynder vi træningen i forbindelse med Studietorvet, når det nye

skoleår starter. Træningen foregår ved, at man individuelt og i grupper regner så mange og så

forskellige Georg Mohr-opgaver som muligt samtidig med, at man sætter sig ind i den tilhørende teori.

 

Præmier?

Som det fremgår, er hovedpræmien i 2019 en tur til Storbritannien. Men mindre kan også gøre det:

Alle deltagere vil som en slags ”præmie” opleve suset, når de sammen med andre eller alene får hul på en opgave eller pludselig får en ny indsigt.

 

Flere spørgsmål?

Se hjemmesiden                        http://www.georgmohr.dk/

 

DM i Nationaløkonomi

DM Nationaloek

 

Midtbyens Gymnasium deltager årligt med mindst en klasse, som har international økonomi på A-niveau, i konkurrencen DM i nationaløkonomi. Konkurrencen går ud på at eleverne skal lave en poster, hvor de skal komme med forslag til tiltag, der kan forbedre Danmarks konkurrenceevne. Forslaget skal indeholde elementer af nationaløkonomisk teori, aktuelle tal og matematisk beregninger.

Klassen bliver delt op i grupper af 3 til 4 personer og eleverne fik 6 lektioner til at udarbejde deres forslag. Herefter skal hver gruppe præsentere deres forslag over for de øvrige elever i klassen og over for 2 lærere. Herefter bliver en vindergruppe udpeget. Denne gruppe repræsenterer Midtbyens Gymnasium ved en finale på Børsen i København.

På billedet herover ses tidligere vindere ved konkurrencen: Lasse Larsen, Marcus Frank Thisted, Rasmus Jørgensen og Mathias Skorstensgaard Larsen.

DM i Spansk

DM i spansk

DM i spansk er for elever med særlig interesse for spansk sprog og kultur. Det er en årlig konkurrence for alle danske gymnasieelever, hvor det gælder om at svare på spørgsmål om den spansktalende verden, grammatik og ordforråd. I 2017 kom Midtbyens Gymnasium på sjettepladsen.  

DM i novelleskrivning

DM i novelleskrivning

DM i novelleskrivning er for elever, der kan lide at skrive kreativt. Det er en konkurrence for unge, hvor man har mulighed for at vinde et højskoleophold med undervisning af professionelle forfattere. Vi tilbyder elever, som har lyst til at deltage, vejledning og feedback i forbindelse med skriveprocessen. 

 

 Talentforløb for folkeskoleelever:

Talentdage for folkeskoleelever

Ønsker du at besøge os en helt skoledag fra kl. 8:00 til 13:25, for at fordybe dig i et specielt emneområde, kan du klikke her, for at finde ud af, hvilke spændende heldages talentforløb vi tilbyder i det kommende skoleår.

 

Talentvalgsforløb for folkeskoleelever

Brænder du for at få indsigt i hvad der foregår i erhvervslivet, har du mulighed for at deltage i vores talentprogram, som berører en række af de mest essentielle emneområder, og som  løber over en række onsdage. Du kan læse mere om vores spændende talenttilbud ved at klikke her.