Juralinjen

Gruppebillede -sort -hvid

- Studieretningen for dig der er interesseret i jura, virksomheder og psykologi på et højt plan

Juralinjen er for dig, der interesserer sig for den retning samfundet udvikler sig i og den måde mennesker interagerer på. Du har en ambition om at arbejde som advokat eller med juridiske opgaver i en virksomhed. Juralinjen giver rigtig gode muligheder for optagelse på videregående uddannelser.

 


Som person brænder du for at opnå gode resultater, du er drevet af ønsket om at blive en af de bedste og du glæder dig til at få klassekammerater, der har samme mål. Du er typen der kan lide at diskutere på et fagligt højt niveau.


På studieretningen vil du komme til at arbejde tæt sammen med forskellige virksomheder inden for det juridiske område, du vil komme til at overvære retssager, lige som du vil få mulighed for at besøge videregående uddannelsesinstitutioner.


Fagene Erhvervsret, samfundsfag og samtidshistorie arbejder tæt sammen med studieretningsfagene matematik, virksomhedsøkonomi og psykologi og giver en solid studentereksamen.

Tidligere HHX elever fra Viborg Handelsgymnasium, der studerer eller har studeret jura:

Rikke Jura 2

Rikke Vestergaard Nielsen, 21 år, læser jura på Aarhus Universitet på 3. semester. Har studiejob hos Advokaterne på Skt. Knud Torv i Aarhus, og har en drøm om at starte egen advokatpraksis.

 ”Mine tre år på Viborg Handelsgymnasium afklarede mig i min beslutning om at læse jura på universitetet. Det var nok faget erhvervsret, der gjorde udslaget, men det havde helt sikkert også betydning, at HHX-studiet gav mig en klar forståelse af de fag og studiebegreber, jeg siden har stiftet bekendtskab med på jurastudiet.

På Handelsgymnasiet havde vi også fag som virksomhedsøkonomi, afsætning og innovation. Fag som helt sikkert har været med til at understøtte mig i min drøm om at starte egen advokatpraksis som selvstændig engang.” 

 Kasper Jura

Kasper Gladney, 24 år, dimitterede fra Viborg Handelsgymnasium i 2010. Han har afsluttet sin bachelor i jura ved Aarhus Universitet i 2014. Han er i dag, i gang med Hærens Officer Uddannelse og vil på sigt også have kandidatgraden i jura.

Jeg ser det som en fordel, at jeg valgte HHX som min grundlæggende uddannelse før universitetet. Virksomhedsorienterede fag giver i sig selv et lille forspring, når f.eks. erhvervsret og formueret er på dagsordenen, men med den nye juralinje, hvor jura tænkes ind i alle fagene, bliver det kun endnu bedre.

Jura er et kæmpe emne, der både er tungt og komplekst. Og jeg tror bestemt, at den nye juralinje kommer til at give et langt større generel forståelse for jura, som man kan bruge i sit videre studieliv. 

 

Fag

Fag på studieretningen Juralinjen

  • Studieretningsfag
    • Virksomhedsøkonomi A og International Økonomi A
  • Obligatoriske fag
    • Dansk A, Informatik C, Samfundsfag C, Afsætning B, Engelsk A, Erhvervsjura C, Erhvervscase, Matematik B, Historie B

 

Klik her og se hvilke videregående uddannelser studieretningen giver adgang til på Adgangskortet på ug.dk. På adgangskortet kan du klikke dig ind under en række uddannelsestyper og under hver type læse om de enkelte uddannelser.

 Klik på sproget herunder for at se hvilke videregående uddannelser studieretningen giver adgang til, hvis du vælger det pågældende sprog:

 

I 2. g skal du vælge et valgfag på C-niveau. På listen herunder kan du se hvilke valgfag der udbydes. Ved at klikke på faget kan du komme ind på Adgangskortet og se hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til med netop det valgfag:

 

Spansk A som 2. fremmedsprog Tysk B som 2. fremmedsprog
Psykologi C Psykologi C
Kulturforståelse C Innovation C
Markedskommunikation C Finansiering C
Idræt C Idræt C
Innovation C Kulturforståelse C
Finansiering C Markedskommunikation C
 

 

 Hvis du har tysk som dit andet fremmedsprog, skal du på 3. år vælge endnu et valgfag. Det valgfag du skal vælge på 3. år, skal være på enten B- eller A-niveau. Det kunne være en oplagt mulighed at vælge Erhvervsjura op på B-niveau.

Herunder kan du klikke på alle de fag du kan vælge imellem på 3. år, hvis du har tysk som 2. fremmedsprog, og se hvilke videregående uddannelser du får adgang til med dit valg:

 

Valgfag 2. år Valgfag 3. år
Finansiering C Finansiering B
  Erhvervsjura B
  Afsætning A
  Informatik B
  Matematik A
  Samfundsfag B 
  Tysk A
Idræt C Afsætning A
  Erhvervsjura B
  Informatik B
  Matematik A
  Samfundsfag B
  Tysk A
Kulturforståelse C  Kulturforståelse B
  Erhvervsjura B
  Informatik B 
  Matematik A
  Afsætning A
  Samfundsfag B 
  Tysk A 
Markedskommunikation C Afsætning A
  Erhvervsjura B
  Informatik B 
  Matematik A 
  Samfundsfag B
  Tysk A
Psykologi C Psykologi B
  Afsætning A
  Erhvervsjura B 
  Informatik B 
  Matematik A 
  Samfundsfag B 
  Tysk A 
Innovation C Afsætning A
  Erhvervsjura B
  Informatik B 
  Matematik A 
  Samfundsfag B 
  Tysk A 

Sådan er undervisningen

Din interesse for jura og forhold mellem mennesker vil i høj grad blive understøttet, når du vælger juralinjen.

En del af undervisningsforløbene på Juralinjen tager således afsæt i jura og den påvirkning vores gældende lovgivning har, både i forhold til at strafferet, men også i forhold til de muligheder virksomheder har indenfor f.eks. markedsføring og aflæggelse af regnskaber.

Du vil opleve et tæt samarbejde med byretten og landsretten i Viborg, lige som du i undervisningen vil komme til at arbejde meget med: Grundloven, regnskabsloven, markedsføringsloven, købeloven – hvilken lovgivning er vi underlagt og hvilke rettigheder og pligter har vi som forbruger, som virksomheder og som samfund.

På et mere internationalt plan vil du komme til at arbejde med menneskerettigheder og de organisationer der især beskæftiger sig med disse.

Du vil komme på besøg på jura- og erhvervsjurastudiet på Århus Universitet. 

På Juralinjen får du også mulighed for at sætte juraen i perspektiv med erhvervsrettet undervisning. Du vil opleve en virkelighedsnær undervisningen gennem besøg i retten og hos virksomheder, der arbejder med jura og den betydning landets lovgivning får for såvel den enkelte borger som virksomheder og offentlige institutioner.

 

Studieture

Jura er i høj grad internationalt, og i studieretningen har du både sprog og internationale forhold.

Du kommer med din klasse på studietur til udlandet. Studieturen vil have et såvel fagligt som socialt formål. Der kan komme besøg hos ambassader, danske virksomheder i udlandet, finansielles institutioner og internationale advokatfirmaer på programmet.

På studieturen på 2g vil vi have fokus på faglige emner som EU-domstolen, menneskerettigheder o.l. samt en række økonomiske emner.

Vi tilstræber, at studieturen ikke kommer til at koste mere end ca. 4.500,- kr. ekskl. lommepenge.