Om uddannelsen

HHX er en studentereksamen med en række helt nye spændende fag, der ruster dig godt til både videregående uddannelse og erhvervslivet.

Nye fag er eksempletvis afsætning, markedskommunikation, innovation, virksomhedsøkonomi, international økonomi, erhvervsret, informatik, psykologi og kulturforståelse. Samtidig udbygges de 'almindelige' fag, som du kender fra folkeskolen. 

I  handelsgymnasiet ligger vægten på virksomhedsøkonomiske og samfundsmæssige fagområder i kombination med fremmedsprog. Du lærer at gå i  dybden med fagene og at samle ny viden ind.   

Undervisningen på HHX er på mange måder anderledes end den, du kender fra folkeskolen. Der vil selvfølgelig være en del klasseundervisning, som du kender den. Men der vil også være gruppe- og projektarbejde, hvor du/I arbejder selvstændigt med større opgaver. Der vil være en del skriftlige opgaver i løbet af gymnasietiden, og du skal også regne med at skulle bruge god tid på lektier.   

Optagelse og adgang

For at blive optaget på HHX skal du have gået ni år i dansk grundskole eller   have modtaget tilsvarende undervisning samt have aflagt folkeskolens  obligatoriske afgangsprøver.    

Du skal som udgangspunkt til optagelsesprøve, hvis du er indstillet til det   af din grundskole. Du skal altid til optagelsesprøve, hvis du mangler en   eller flere af de obligatoriske afgangsprøver.  

Har du ikke gået i dansk skole, kan du blive optaget efter en konkret   vurdering af, om dine kvalifikationer svarer til de krav, der stilles til   elever, der har gået i dansk skole. Du vil måske blive indkaldt til   optagelsesprøve.

Går du i 9. eller 10. klasse hjælper din skole og din   vejleder dig med at søge via www.optagelse.dk.  

 

Fag

En HHX varer 3 år. Den første del af din gymnasieuddannelse består af et grundforløb, som er fælles for alle elever.    Mange af de fag, du får i grundforløbet, kender du i forvejen. Det er bl.a.   dansk, engelsk, matematik og samfundsfag. Men du vil også få undervisning i   nye fag.   Ved afslutningen af grundforløbet skal du vælge en studieretning. En   studieretning består to fag, der er samlet i en pakke. Når du   vælger din studieretning, er du med til at vægte mellem de fag, du gerne vil   tone din uddannelse med, fx afsætning, international økonomi, it eller et   fremmedsprog.  

Fagene på HHX findes på op til tre niveauer: A, B og C, hvor A er det   højeste. Der er krav til, hvor mange fag du skal have i alt, og hvordan du   kan sætte dem sammen. En samlet HHX består generelt af mellem 12 og 15 fag.  

 

Du kan læse mere om fagenes indhold på Lectio under studieplaner. Klik her for at komme på Lectio Vælg herefter hold, samt det ønskede fag og klik på "studieplan".

 

Eksamen

I hvert skoleår er der både mundtlige og skriftlige eksamener. Når du har bestået din HHX-eksamen, får du et samlet eksamensbevis, hvori dit gennemsnit   står. Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit.        

Læs mere om eksamen og hele eksamensreglementet: Klik her

 

Optagelsesprøve

Hvis du ikke er blevet erkæret uddannelseparat til gymnasiet fra folkeskolen eller hvis du har en anden baggrund end en folkeskoleeksamen, kan du forlange en revurdering på det gymnasium du ønsker at søge ind på.

 På HHX tager vi udgangspunkt i din situation og vurderer om du reelt har mulighed for at gennemføre gymnasiet. Dine personlige kvalifikationer og forudsætninger vil blive vurderet dels under de faglige prøver og dels i samtale med en studievejleder el. lign. på skolen.

 Du vil komme til prøve i fagene engelsk, dansk, tysk og matematik. Til hver af fagene varer prøven ca. 20 minutter og du vil få ca. 20 minutters forberedelse.

læs mere her

 

Når du starter på 1.g, vil du blive opkrævet et engangsbeløb på 500,- kr. til dækning af:

  • Hytteturen du skal på sammen med din nye klasse
  • De engangsbøger du skal bruge i din tid på gymnasiet
  • Matematikprogrammet TI-nspire
  • Fri adgang til ordbogen.com i hele din gymnasietid