Om gymnasiet

Om gymnasiet...

På Viborg Handelsgymnasium går der ca. 600 elever fordelt på ca. 8 klasser pr. årgang.

Vi tilbyder gymnasieuddannelsen HHX, og vi tilbyder 9 forskellige studieretninger.  

Uddannelsen består af et grundforløb og et studieretningsforløb af et omfang på 3 år.

Når du herefter er blevet student fra handelsgymnasiet, vil du være godt rustet til at søge ind på videregående uddannelser - både korte, mellemlange og lange videregående uddannelser.