VVS energiuddannelsen - nu i Viborg

IMG 9530 E1462975422415

Vil du designe og installere energirigtige, tekniske løsninger til fremtidens bygninger? Så tag en VVS energiuddannelse med gode jobmuligheder, praktikpladsgaranti og løn under uddannelsen.

Varighed:     4 år
Praktik: Muligt i ind- og udland

VVS energiuddannelsen er en spændende teknisk erhvervsuddannelse med masser af jobmuligheder og praktikpladsgaranti. Dvs. at du er garanteret løn under uddannelsen. 

Hvad laver en VVS energiuddannet?
Med en VVS energiuddannelse bliver du en af fremtidens klimahelte.

Du er med til at gøre vores bygninger og installationer moderne og intelligente med den nyeste teknologi og design. Du kan blandt andet komme til at beregne, designe og installere alt lige fra spændende blikfacader og kunstneriske kobberspir til de mest moderne badeværelser og avancerede klima og ventilationsløsninger. Alt sammen med de mest energieffektive løsninger, der sørger for, at vi alle sparer på energien. 

Gode fremtidsmuligheder med VVS energiuddannelsen
Med en VVS energiuddannelse er du sikret gode løn og jobmuligheder i en spændende branche i rivende udvikling. Og der er gode muligheder for at læse videre - eller for at blive selvstændig. 

Specialer
Du kan afslutte uddannelsen som VVS-installationstekniker, VVS-blikkenslager, VVS-energispecialist eller ventilationstekniker.

Som VVS-energispecialist kender du til alle typer opvarmningsanlæg, hvad enten det er oliefyr, gasfyr, fjern-varmeanlæg, solvarme, biogas eller halmfyr. Du vurderer miljøbelastningen, og ved hjælp af måling og indregulering sørger du for, at forbrændingen er perfekt, og automatikken kører optimalt.

Obs! På VVS-energispecialist uddannelsen er der praktikpladsgaranti - altså garanti for en praktikplads i erhvervslivet. Se mere om praktikpladsgarantien her.  

Se film om Mikkel, der er i gang med VVS-Energispecialistuddannelsen

 

Som VVS-blikkenslager inddækker du byens tage. Du klipper og former tagplader hjemme på værkstedet og kravler selv op for at beklæde taget med pladerne. Det er også dig, der monterer tagrender og nedløbsrør.

Som VVS-ventilationstekniker sørger du for, at indeklimaet er godt. Du arbejder med ventilations- og klimaanlæg i både stor og lille skala. Det kan både være små ventilationsanlæg, industrielle udsugningsanlæg eller de helt store klimaanlæg i virksomheder og institutioner, som skal installeres eller serviceres.

Som VVS-installationstekniker arbejder du både selvstændigt og tæt på kunderne. Du dækker mange områder og kender til både svejsning i stålrør, vand og afløbsinstallationer, intelligent sanitetsteknik og teknisk projektstyring. Du er virksomhedens servicemand, som kommer både i private hjem, på store byggepladser og på store arbejdspladser, som f.eks. hospitaler.

Se hjemmeside om VVS-Energiuddannelsen her

Se fakta ark om uddannelsen her

Opbygning

Uddannelsens varighed og opbygning afhænger af din alder og din erfaring. 

Kommer du direkte fra 9./10. klasse? Starter du på en erhvervsuddannelse mindre end et år efter, at du har afsluttet 9./10. klasse, er din erhvervsuddannelse opbygget på denne måde:

Over50uddannelser

  • Du starter med et introforløb, som varer to uger.
  • Herefter begynder du på en fagretning på gf.1, som tager 20 uger, dvs. ½ skoleår. Du kan vælge mellem 7 forskellige fagretninger. Skal du være VVS'er anbefaler vi, at du vælger fagretningen "Biler, teknologi + industrielt design", men det er ikke et krav. 
  • Efter gf.1 er starter du på din VVS uddannelse. Du starter på skole (gf.2), hvorefter du skal finde en praktikplads. På den sidste del af uddannelsen vil du være skiftevis på skole og i praktik i en virksomhed.

Er du under 25 år?

Er du under 25 år, og har du afsluttet din 9./10. klasse for mere end et år siden, springer du gf1 over og starter direkte på din VVS-uddannelse på gf.2, som tager 20 uger:

Under25 Forloeb

Efter gf.2 skal du finde en praktikplads. På den sidste del af uddannelsen vil du være skiftevis på skole og i praktik i en virksomhed.

Er du over 25 år? Er du over 25 år, springer du også gf1 over og starter direkte på din VVS - uddannelse. Varigheden afhænger af din uddannelsesbaggrund og din erfaring:

Grafik Er Du Over 25

Praktik

Du er selv hovedansvarlig for at finde din praktikplads, men skolens praktikpladskonsulenter og din kontaktlærer hjælper dig gerne med gode råd og kontakter til virksomheder. Du kan f.eks. selv benytte databasen www.praktikpladsen.dk til at søge efter ledige praktikpladser, men som regel er den allerbedste måde at få en praktikplads på, at gå ud og besøge den virksomhed,hvor du gerne vil i praktik.

Økonomi

Er du over 18 år, er du på gf1 og gf2 berettiget til SU.

Læs mere om SU - her!

Læs mere om lærlingeløn - her!

Adgangskrav

Fra august 2015 er der indført følgende adgangskrav på erhvervsuddannelserne:

  • Krav om 02 i dansk og matematik fra 9./10. klasse
  • Undtagelse for: - Elever med uddannelsesaftale
  • Mulighed for optagelse via helhedsvurdering

Opstart

Grundforløb 1 (gf1) starter op i august. 

Grundforløb 2 (gf2) starter op i januar og august* - se tilmelding i højre kolonne.

* Bemærk første gang august 2017.