Udviklingstekniker

Elektronik Industriensuddannelser

Specialet udviklingstekniker er en 1-årig overbygning til elektronikfagtekniker-uddannelsen

Varighed:     1 års overbygning på elektronikfagtekniker.
Praktik: Muligt i ind- og udland

Uddannelsen som udviklingstekniker består af 2 trin

Trin 1: Elektronikfagtekniker uddannelsen, som varer 4 år inkl. grundforløbet

Trin 2: Specialet udviklingstekniker, som varer 1 år - opstart 2016 uge 49.

Som udviklingstekniker kan du blandt andet komme i berøring med:

 • Planlægning og styring af projekter eller dele heraf.
 • Udvikling og konstruktion af elektronisk udstyr.
 • Udvikling af testudstyr og tests.
 • Job i både produktions- og udviklingsafdelinger som projektansvarlig.
 • Job indenfor forskning- og videnskab som teknisk assistent.

 

Udviklingsteknikeruddannelsen er således en 1-årig overbygning på en elektronikfagtekniker uddannelse. Du skal altså som udgangspunkt have bestået en svendeprøve som elektronikfagtekniker, inden du kan påbegynde uddannelsen som udviklingstekniker.

Det 'ekstra' år består af 10 ugers skoleophold samt ca. 30 ugers praktik. De 10 uddannelsesuger er hver af én uges varighed. Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve, som ligger i sidste skoleperiode.  

Link til printvenlig fakta ark på uddannelsen til Udviklingstekniker

Læs også om uddannelsen på Industriens uddannelser´s hjemmeside 

Uddannelsens opbygning

Uddannelsens opbygning og varighed afhænger af din alder og din erfaring: 

Kommer du direkte fra 9./10. klasse?
Starter du på en erhvervsuddannelse mindre end et år efter, at du har afsluttet 9./10. klasse, er din erhvervsuddannelse opbygget på denne måde:

Over50uddannelser

 • Du starter med et introforløb, som varer to uger.
 • Herefter begynder du på en fagretning på gf.1, som tager 20 uger, dvs. ½ skoleår. Du kan vælge mellem 7 forskellige fagretninger. Skal du være medicotekniker, anbefaler vi, at du vælger fagretningen "Biler, teknologi og industriel design", men det er ikke et krav. 
 • Efter gf.1 er starter du på din medicotekniker-uddannelse. Du starter på skole (gf.2), hvorefter du skal finde en praktikplads. På den sidste del af uddannelsen vil du være skiftevis på skole og i praktik i en virksomhed. 


Er du under 25 år?
Er du under 25 år, og har du afsluttet din 9./10. klasse for mere end et år siden, springer du grundforløb 1 over og starter direkte på din medicotekniker-uddannelse på grundforløb 2 (gf.2):

Under25 Forloeb

Vi tilrettelægger uddannelsen ud fra dine ambitioner og udbyder fx særlige talentforløb.

 

Er du over 25 år?
Er du over 25 år, springer du også grundforløb 1 over og starter direkte på din medicotekniker-uddannelse. Varigheden afhænger af din uddannelsesbaggrund og din erfaring:

Grafik Er Du Over 25

Vi tilrettelægger uddannelsen ud fra dine ambitioner og udbyder fx særlige talentforløb.

 

 

Praktik

Du er selv hovedansvarlig for at finde din praktikplads, men skolens praktikpladskonsulenter og din kontaktlærer hjælper dig gerne med gode råd og kontakter til virksomheder. Du kan f.eks. selv benytte databasen www.praktikpladsen.dk til at søge efter ledige praktikpladser, men som regel er den allerbedste måde at få en praktikplads på at gå ud og besøge den virksomhed, hvor du gerne vil i praktik. På House of Technology har du også mulighed for at komme på ophold i udenlandske virksomheder.

Økonomi

Adgangskrav

Fra august 2015 er der indført følgende adgangskrav på erhvervsuddannelserne:

 • Krav om 02 i dansk og matematik fra 9./10. klasse
 • Undtagelse for:
  - Elever med uddannelsesaftale
 • Mulighed for optagelse via helhedsvurdering

Opstart

Grundforløbet starter op 2 gange årligt i januar og august.

- Hent indmeldelsesblanket i højre kolonne.

Videreuddannelse

Du kan bl.a. videreuddanne dig til: Automationsteknolog, energiteknolog, installatør, IT-teknolog eller professionsbachelor i eksport og teknologi.
- Se også på industriens hjemmeside www.ug.dk ’Videre efter erhvervsuddannelsen’

Over 25 år

Er du over 25 år?

Er du over 25 år, springer du grundforløb 1 over og starter direkte på din uddannelse. Varigheden afhænger af din uddannelsesbaggrund og din erfaring:Grafik Er Du Over 25

Voksenforløb og merit

Hvis du har erhvervserfaring og/eller uddannelse inden for området, kan du eventuelt tage en erhvervsuddannelse ved at følge et særligt forløb med skoleundervisning og praktik. Skolen foretager en individuel vurdering af dine kvalifikationer og tilrettelægger dit uddannelsesforløb derefter.

Det er også muligt at få godskrevet dele af undervisningen, hvis du har relevante teoretiske og/eller praktiske erfaringer. Ordningen kaldes merit og skal aftales med skolen.

Økonomi

Uddannelsen er gratis. Du kan søge SU på grundforløbet og får elevløn på hovedforløbet. Hvis du er fyldt 25 år kan du evt. blive ansat som voksenlærling. I nogle tilfælde kan din arbejdsgiver få et særligt tilskud fra beskæftigelsesrådet i din region.

De enkelte beskæftigelsesregioner har lister over hvilke uddannelser, de kan give løntilskud til: Se Beskæftigelses Regionen Midtjyllands hjemmeside herom http://brmidtjylland.dk/Voksenlaerlinge.aspx