"Tillykke med Jeres nye elev"

Inspirationsfolder til virksomheden

Inspirationsfolder fra Undervisningsministeriet - maj/2014:

Tillykke Med Jeres Nye Elev

"I har valgt at investere i fremtiden ved at bidrage til, at der uddannes et tilstrækkeligt antal faglærte. Med denne folder vil v i gerne hjælpe Jer til at komme godt fra start med Jeres nye elev, så uddannelsesforløbet bliver en succes for både virksomhed og elev. Folderen er tænkt som inspiration og præsenterer nogle værktøjer, der kan være med til at lette Jeres elevs uddannelsesforløb i virksomheden".

Ministeriets folder giver inspiration til følgende områder, som virksomheden bør være opmærksom på , specielt i starten af elevtiden:

  • Udpegning af uddannelses- og oplæringsansvarlig
  • Praktikplan
  • Prøvetid, forventningsafstemning og evaluering
  • Øvrige opfølgningssamtaler i løbet af elevtiden.