Godkendelse til elever

En virksomhed skal være godkendt som praktiksted for at kunne ansætte og uddanne elever

For det merkantile område er det oftest skolen, der foretager godkendelsen. For det tekniske område står de Faglige Udvalg for godkendelsen, der i mange tilfælde kan søges elektronisk via det Faglige Udvalgs hjemmeside.

Mercantec’s Praktikpladskonsulenter hjælper gerne med ansøgningen, så kontakt dem direkte eller via Lære- og praktikpladskontoret.

Hvis en virksomhed ikke kan oplære i alle de krævede funktioner eller ønsker at dele uddannelsesansvaret, kan det ske i et samarbejde mellem flere virksomheder eller med skolen. Vi vejleder gerne om de forskellige muligheder.

Når godkendelsen bliver givet, bliver den samtidig automatisk offentliggjort på www.praktikpladsen.dk, som er Undervisningsministeriets portal for godkendte virksomheder og for elever, der søger praktikpladser.

 

Dartskive