Aftaleformularer

Sådan indgår I uddannelsesaftalen

 Der er to måder at indgå en uddannelsesaftale på:

Uddannelsesaftale

 

  1. Digital uddannelsesaftale. Her udfyldes og underskrives uddannelsesaftalen digitalt og sendes til skolen via elevplan.dk. Se vejledning.                                                                  
  2. Udfyld formularen Uddannelsesaftale og indlevér/send den (originale) til skolen.

 

Udannelsesaftalen må ikke være underskrevet senere end aftalens startdato.

Hvis eleven er under 18 år, skal indehaver af forældremyndigheden også underskrive.

Det er vigtigt, at aftalen hurtigt bliver sendt til skolen, idet eleven først kan optages på skoleophold, når skolen har registreret aftalen. 

Formularer til tillæg / ophævelse m.m. finder du her:

Undervisningsministeriets hjemmeside

Skolens Praktikpladskonsulenter / Praktikkontoret hjælper gerne virksomhederne med spørgsmål til aftaleformularerne.