Fleksible muligheder

Der er flere forskellige aftaleformer

En uddannelsesaftale indgås normalt for hele aftaleperioden eller som restlæreforhold efter en tidligere uddannelsesaftale i samme uddannelse/speciale. Det kan enten være:

  • Praktikvejen, hvor grundforløbet ligger i aftaleperioden.
  • Skolevejen, hvor eleven har gennemført grundforløbet inden skolestart.

 

Men, der er mange andre aftaleformer:

Giver Haand

Kort uddannelsesaftale
Kort uddannelsesaftale skal som minimum omfatte én praktikperiode og én skoleperiode fra hovedforløbet. Et fuldt uddannelsesforløb kan bestå af flere korte aftaler. En mulighed for virksomheder, der har ordrebog med kort tidshorisont. Læs mere her.

Ny Mesterlære
Grundforløbet erstattes helt eller delvist af oplæring på uddannelsesstedet. Uddannelsesstedet har ansvaret for, at eleven når målene for grundforløbet i samarbejde med skolen. Med ind-gåelse af uddannelsesaftale udarbejdes der uddannelsesplan for grundforløbet. Læs mere her.

Kombinationsaftale
Eleven indgår aftaler med to eller flere virksomheder, så delaftalerne tilsammen omfatter hele uddannelsen. Virksomhederne har det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for eleven i hver deres aftaleperioder. Læs mere her.

Foto2

Praktikcenteruddannelse (skolepraktik)
Elever, der ikke har fået en aftale i en virksomhed, kan under visse regler gennemføre uddan-nelsen i PraktikCenter Viborg. Her skal eleven også lære funktioner, man normalt kun kan lære i en virksomhed enten via Delaftale eller VirksomhedsForlagt Undervisning:

Delaftale under praktikcenteruddannelse (skolepraktik)
Virksomheden kan ansætte eleven i en delaftale under praktikcenteruddannelse. Eleven er sta-dig tilknyttet praktikcentret, men virksomheden har overtaget uddannelses- og aflønningsfor-pligtigelsen for den periode, delaftalen gælder. Eleven må deltage i produktionen. Delaftalens periode må ikke omfatte skoleophold. 

VirksomhedsForlagt Undervisning

Skolen kan forlægge undervisningen til en virksomhed - normalt for en periode omkring 14 dage. Eleven må ikke deltage i produktionen. Skolen har ansvaret for elevens uddannelse og aflønning.

 

Kontakt skolens Praktikpladskonsulenter eller Praktikkontoret for nærmere oplysninger om de forskellige aftaleformer.