Uddannelsesparathedsvurdering

Er den unge uddannelsesparat?

UU - vejlederen skal i samarbejde med skolen vurdere, om elever, der forlader 9. eller 10. klasse, har de faglige, personlige og sociale forudsætninger for at påbegynde og - gennemføre den ønskede ungdomsuddannelse. Hvis den unge ikke erklæres uddannelsesparat, skal ungdomsuddannelserne afklare om, eleven overhovedet kan påbegynde den ønskede uddannelse.

Der er forskellige værktøjer hertil. Uddannelsesparatheden afklares dog ikke blot ved en vurdering af kompetencer, men på forudsætninger for at kunne gennemføre. En elev erklæres uddannelsesparat til alle erhvervsuddannelser.

Vurderingen falder bort, når eleven er 18 år.

Klik her og download Mercantecs uddannelsesparathedsvurdering for erhvervsuddannelser (åbner som pdf)

Klik her og download Mercantecs uddannelsesparathedsvurdering for de gymnasiale uddannelser (åbner som pdf)