Chefgruppe

 
Kirsten Holmgaard
Direktør
Kirsten Holmgaard
Mercantec
E-mail: khol@mercantec.dk
Telefon: +45 8950 3310
Mobil: +45 2123 9700
 
Mette Selchau
Vicedirektør
Mette Selchau
Mercantec
E-mail: mese@mercantec.dk
Telefon: +45 8950 3510
Mobil: +45 4087 8662
 
Bo Lykke Fredsgaard
Rektor
Bo Lykke Fredsgaard
Viborg Handelsgymnasium & Viborg Tekniske Gymnasium
E-mail: bofr@mercantec.dk
Telefon: 89503910
Mobil: 2933 6293
 
John Hansen
Uddannelseschef
John Hansen
House of Technology og AutoTeknisk Center
E-mail: joha@mercantec.dk
Telefon: +45 8950 3410
Mobil: +45 2949 0449
 
Helen Lykkegaard Nøhr
Økonomi- og administrationschef
Helen Lykkegaard Nøhr
Økonomi
E-mail: heno@mercantec.dk
Telefon: +45 8950 3320
Mobil: +45 2763 1350
 
Kurt Hilbert Thomsen
Uddannelseschef
Kurt Hilbert Thomsen
Byggetek
E-mail: kuht@mercantec.dk
Telefon: +45 8950 3610
Mobil: +45 2243 8791
 
Lene Stenholt
HR- og juridisk chef
Lene Stenholt
HR-afdelingen
E-mail: lest@mercantec.dk
Telefon: +45 89503333
Mobil: +45 4033 1784
 
Charlotte Aaen
PA
Charlotte Aaen
Direktionssekretariatet
E-mail: chaa@mercantec.dk
Telefon: +45 8950 3311
Mobil: +45 2022 6869