Kvalitetsmodel for VEU

Mercantecs Kvalitetsmodel for efteruddannelse har fokus på transfer mellem kursus/efteruddannelse og medarbejderens arbejde. Kvalitetsmodellen for efteruddannelse er udarbejdet med afsæt i skolens strategi og pædagogiske tanker og har heri et særligt fokus på de handlinger, der skal gennemføres før, under og efter et kursus/forløb og rollefordelingen mellem kursist, virksomhed og Mercantec.

 Kvalitetsmodelefterudd300418

Skema Kursistens forberedelse Læringsrum Læringsrum på arbejdspladsen Uddannelsesplanlægning Dialog med virksomheden Sammenhæng mellem virksomhed og kursus Transfer i virksomheden Administrationens opgave Konsulentens opgave Underviserens opgave Undervisningens planlægning og gennemførelse Evaluering Kvalitetsopfølgning Transfer Deltagerforudsætning Kursus- og læringsmiljø Virksomhedssamarbejde Underviserrollen Undervisningskompetencer og -kvalifikationer Læringsprocessen Tilrettelæggelsesformer Kvalitet IT i undervisningen Fysiske rammer