Fravær på HTX og HHX

Fravær på htx og hhx i skoleåret 2017/2018:

Fysisk fravær (HTX og HHX): 7,9 %
Skriftligt fravær (HTX og HHX): 3,2%