Digitaliseringsstrategi

 Mercantecdigitaliseringsstrategi 191218

Se Digitaliseringsstrategien som pdf

Digitaliseringsstrategien skal understøtte praktisering af digital læring på Mercantec og betragtes som en konkretisering af Mercantecs pædagogiske strategi med særligt blik på det digitale felt. Digitaliseringsstrategien danner således rammen for de fælles digitale pædagogiske indsatser rettet mod en stadig mere optimal læring, der understøttes af tidssvarende og differentierede læringsmuligheder for alle eleverne.

Digitaliseringsstrategien generelt

For at understøtte strategien arbejder vi med følgende otte indsatser:
Videndeling og IT-faglig udvikling
Læringspakker
Digitale evalueringer
Digitale læringsforløb
Digital infrastruktur og udstyr
Digitale medier og læringsressourcer
Digital dannelse
Samarbejde med virksomheder

Digital infrastruktur og udstyr Digital dannelse Digitale evalueringer Digitale læringsforløb Digitale medier og læringsressourcer Læringspakker Samarbejde med virksomheder Videndeling og IT-faglig udvikling Digitaliseringsstrategien generelt