Studieretninger

Højere handelseksamen (hhx) studieretninger

Business Talent

Er du god til at arbejde med tal og interessereti økonomi?

Business Talent er for dig, der har interesse og talent for at lære økonomi og matematik. Du drømmer måske om en kandidatuddannelse på CBS til Cand.merc.,Cand.oecon., Aarhus Universitet i Matematik-økonomi eller en uddannelse indenfor revision- og bankverdenen.

På studieretningen har du flere forskellige økonomi- og businessfag på A og B niveau,som tilsammen giver dig det nødvendige faglige niveau til at være i front, når det handler om erhvervsøkonomi og business.Undervisningen er ofte cases fra den virkeligeverden. Du vil få tæt kontakt til erhvervslivet via virksomhedssamarbejde ogvideregående uddannelsesinstitutioner, ligesom vi har gæsteforelæsere fra forskningsmiljøerog virksomheder.

Studieturen går til en af de store finansielle byer i Europa og kommer til at koste ca. 4.500 kr.

Specielle tiltag på linjen:

Når du går på Business Talent er det de økonomifagene der er i fokus.  Undervisningen tager ofte afsæt i cases fra den virkelige verden. Du vil få tæt kontakt til erhvervslivet via virksomhedsbesøg og videregående uddannelsesinstitutioner, ligesom vi får besøg af gæsteforelæsere fra forskningsmiljøet samt erhvervslivet.

Studieturen på 2. år vil gå til en af de store finansielle byer i Europa f.eks. London.  Vi vil bl.a. her besøge danske virksomheder, der har etableret sig uden for Danmark, finansielle institutioner og børser. Vi tilstræber, at studieturen ikke kommer til at koste mere end ca. 4.000,- kr. ekskl. lommepenge.

 

- Jeg har fået venner for livet. Samtidigt har jeg fået styrket mine kompetencer og fået lært det, der interesserer mig.

- Min drøm er alt blive aktieanalytiker/trader efter jeg har læst matematik og økonomi på Aarhus Universitet.

Jesper Scelander Pedersen, Business Talent

 

Klik her, hvis du gerne vil læse mere om undervisningen på studieretningen og de videregående uddannelser, som studieretningen giver adgang til. 

 

 Studieretningsfag
Matematik A
Virksomhedsøkonomi A

 

 

 

Matematik og Samfund

Samfund er omdrejningspunktet i denne studieretning. Emner som FN, Verdensbanken, EU, valuta, USA og politiske systemerstår på dagsordenen.

Den internationale økonomi har stor indflydelse på vores hverdag, og du vil opleve, at matematikken virkelig kan bruges til noget, når du arbejder dig ind i teorierne. Du arbejder med lobbyisme, politiske systemer og økonomi i forskellige dele af verden.

I 1.g er der studietur til København blandt andet til Nationalbanken og Dansk Industri. Studieturen i 2.g går til et af verdensøkonomiske – og politiske centre.

Specielle tiltag på linjen:

Københavnertur på 3 dage i 1G. Besøg i Nationalbanken, Dansk Industri.

Studietur i 2g går til New York – verdens finanscentrum. Besøg World Trade Center, FN’s hovedkvarter etc. Vi forventer at kunne gennemføre turen for ca. 8.000 kr. + lommepenge.

Klik her, hvis du gerne vil læse mere om undervisningen på studieretningen og de videregående uddannelser, som studieretningen giver adgang til. 

 

 Studieretningsfag
International økonomi A
Matematik A

Sport & Event Management

Hvad skal der til for at afvikle en rigtig storsportsbegivenhed?

Sport & Event Management-linjen har fokus på oplevelsesbaserede virksomheder som f.eks. koncertsteder, festivaler,eventvirksomheder og sportsarrangementer fra små lokale til OL og VM. Linjen er et oplagt valg, hvis du gerne vil arbejde inden for event verden – enten som aktiv
sportsudøver eller med management og markedsføring.

Studieturen kan f.eks. gå til Edinburgh og Glasgow med besøg på de store sportsarenaer, hvor vi arbejder med driften af en klub med tilhørende stadion. Studieturen kommer til at koste ca. 4.500 kr.                                   

Specielle tiltag på linjen: 

Igennem hele studietiden, vil du i vid udstrækning komme til at besøge virksomheder og organisationer, der beskæftiger sig med sport og events.

Du vil også komme på studietur til Skotland, med besøg i Edinburgh og Glasgow. Undervejs besøger vi store sportsarenaer, får indblik i driften et stadion og overværer skotske sportsgrene som fx rugby og fodbold. Og så vil du få indblik i en skoleform, der er helt anderledes end den danske, ligesom du kommer tæt på skotsk ungdomskultur.

 

”Jeg får en god basisuddannelse med nogle gode og spændende fag som jeg ikke før har stiftet bekendtskab med. Jeg drømmer om at starte egen virksomhed, og selvfølgelig gerne noget, der inkluderer ridning.”

Rikke Niklassen, 2F

Særlige forhold: Alle med interesse for sport, idræt, events og oplevelsesøkonomi kan søge ind på denne studieretning. Men for dig der dyrker idræt på eliteplan har vi et særligt samarbejde med Viborg Elite, som tilbyder undervisning og morgentræning to gange ugentligt. På Viborg Elites hjemmeside kan du læse mere om hvilke kriterier du skal opfylde for at indgå i eliteprogrammet, samt hvad Viborg Elite kan tilbyde dig af træning og yderligere støtte for at nå dine sportslige ambitioner.

Ansøgningsskema til ansøgning til optagelse i Viborg Elite - Klik her for PDF eller Word

 

Klik her, hvis du gerne vil læse mere om undervisningen på studieretningen og de videregående uddannelser, som studieretningen giver adgang til. 

 

 Studieretningsfag
Afsætning A
Virksomhedsøkonomi A

 

Innovation og iværksætteri

Studieretningen er for dig, som ønsker at være idérig og nytænkende. Måske kommer du til at starte din helt egen virksomhed? Du vil komme til at arbejde kreativt sammen med andre og lære om menneskers betydning i virksomheder og organisationer. Fagene Innovation B og Afsætning A skaber et rigtig godt fundament for din idé- og produktudvikling sammentænkt med mulighederne for efterfølgende afsætningaf dine produkter.

Vi arbejder meget ud af huset. Du deltager i ”Company Programme”, præsenterer på
messer og i konkurrencer, og sparrer med erhvervslivet som Lego, Fårup Sommerland og Grundfos. Internationale messer og camps er også en del af studieretningen.

Vi har et mangeårigt tæt samarbejde med Fonden for Entreprenørskab.

Studieturen kan eksempelvis gå til Irland for at arbejde med Google og Guinness.

Specielle tiltag på linjen:

På denne studieretning får du mulighed for at anvende din teoretiske viden i praksis via opstart af din egen skolevirksomhed. Vi samarbejder med Fonden for Entreprenørskab hvor du deltager i Company Programme.  Her stiller du op på messer og i konkurrencer, deltager i camps, sparrer med det lokale erhvervsliv og kommer på besøg hos forskellige virksomheder, f.eks. lokale virksomheder men også virksomheder som Fårup Sommerland, Lego, Grundfos osv.

Studieturerne vil også afspejle studieretningen, vi har tidligere været i Irland og bl.a. besøgt Google og Guinness. Vi har været i Lithauen og deltaget i internationale messer og deltaget på camps i Spanien. Beregn ca. 4.500 kr. til studieturen.

 

Umadik Pilleglas

Vi føler os klædt på til at gå ud i den virkelige verden efter studierne

- Per Tougaard, Julie Astrup & Louise Nielsen - stiftere af virksomheden Umadik


Vi har et mangeårigt tæt samarbejde med Fonden for Entreprenørskab.

 

Klik her, hvis du gerne vil læse mere om undervisningen på studieretningen og de videregående uddannelser, som studieretningen giver adgang til.

 

 Studieretningsfag
Innovation B
Afsætning A

Bemærk at der på denne studieretning er et gebyr på 500,- til dækning af transport og andre udgifter i forbindelse med deltagelse i Young Enterprices Company Program.

 

Juralinjen

For dig der drømmer om, at arbejde som advokat eller med juridiske opgaver både nationalt og internationalt, og har interesse for mennesker og samfundet.

På denne studieretning forholder du dig til det samfund, du er en del af.

Sammen med faget Erhvervsjura på B-niveaugiver studieretningen dig det solidefundament til den juridiske verden og de bedste muligheder for at læse videre inden for jura eller samfundsvidenskab, eksempelvis Cand.merc.jur på CBS eller
Juridisk Institut på Aarhus Universitet.

Du kommer både i byretten og landsretten i Viborg, og på et mere internationalt plan
vil du komme til at arbejde med menneskerettigheder og de organisationer, der især beskæftiger sig med disse.

På studieturen er der fokus på EU-domstolen og internationale traktater.

 

 

Specielle emner/tiltag på linjen:
Du vil opleve et tæt samarbejde med byretten og landsretten i Viborg, lige som du i undervisningen vil komme til at arbejde meget med: Grundloven, regnskabsloven, markedsføringsloven, købeloven – hvilken lovgivning er vi underlagt og hvilke rettigheder og pligter har vi som forbruger, som virksomheder og som samfund.

På et mere internationalt plan vil du komme til at arbejde med menneskerettigheder og de organisationer der især beskæftiger sig med disse.

Besøg på jura- og erhvervsjurastudiet på Århus Universitet

Gæstelærerbesøg fra et af de store verdensomspændende revisionsfirmaer De Loitte.

På studieturen på 2g vil vi have fokus på emner som EU-domstolen, menneskerettigheder o.l. samt en række økonomiske emner. Studieturen kommer til at koste ca. 4.500 kr.

 

-  Jeg har lært utroligt meget, og jeg ved nu, hvad jeg vil efter gymnasietiden. Min drøm er at komme til at arbejde i Vestre Landsret efter jurastudierne.

Emilie Alenborg Holt Pedersen

 

Klik her, hvis du gerne vil læse mere om undervisningen på studieretningen og de videregående uddannelser, som studieretningen giver adgang til.

 

 Studieretningsfag
Virksomhedsøkonomi A
International Økonomi A. 
(Erhvervsjura B som valgfag)

Mennesker og samfund

Hvordan kan vi som mennesker, og som samfund, tage ansvar for vores klode og
for hinanden? Bæredygtighed og cirkulærøkonomi er nøglebegreber i fremtidens samfund.

Corporate Social Responsibility og etik er vigtige emner i denne studieretning. Engelsk er på A-niveau, hvor du kommer til at arbejde med emner inden for verdenssamfundet,
herunder hvordan organisationersom FN og Unicef arbejder.

Studieretningen dækker bredt, og bagefte rkan du læse videre til f.eks journalist eller vælge en uddannelse i statskundskabeller økonomi.

Studieturen har særligt fokus på bæredygtighed, cirkulær økonomi og virksomheders
sociale ansvar.

Specielle emner/tiltag på linjen:

På denne studieretning kommer du på det første år tre dage til København, hvor du får mulighed for at møde nationale / internationale organisationer og virksomheder som aktivt arbejder med, eller lever af, et øget socialt ansvar. Det kunne for eksempel være FN-byen eller UNICEF’s verdenslager til nødhjælp.

 På andet år går studieturen til en europæisk metropol med særligt fokus på bæredygtighed/CSR. Studieturen forventes at koste ca. 4.500 kr.

 

Klik her, hvis du gerne vil læse mere om undervisningen på studieretningen og de videregående uddannelser, som studieretningen giver adgang til.

 

 Studieretningsfag
International økonomi A
Afsætning A

Global Studies and Business

Synes du, det er spændende at rejse og møde nye kulturer?

Global Studies and Business er til dig, der interesserer dig for levevilkår, kommunikation,
kulturmøder og samhandel i en globaliseret verden.

Undervisningen er global med fokus på emner som deleøkonomier, Airbnb, internationale
virksomheder og outsourcing. Engelsk på A-niveau samarbejder tæt med studieretningen.

Du kan læse videre på mere end 200 uddannelser, når studenterhuen er i hus.
F.eks indenfor medier, sprog, kultur, handel, ledelse, undervisning og psykologi.

På Global Studies and Business rejser vi flere gange i løbet af studietiden. Fælles for studieturene er, at du oplever en fremmed kultur tæt på og derved får indblik i
en stadig mere globaliseret verden.

Nedenfor kan du se eksempler på undervisningsforløb, der understøtter studieretningen Global Studies og Business:

 Specielle emner/tiltag på linjen:

  • Landeanalyse med fokus på henholdsvis Tyskland, Kina og et engelsktalende land.
  • Outsourcing fra Danmark til Kina – Hvordan kan outsourcing gavne både virksomhedens afsætning og den internationale økonomi?
  • Hvad er en dansker? Hvad er en tysker?
  • Internationale virksomheder
  • Deleøkonomi i en globaliseret verden f.eks. Airbnb
  • Opstart af virksomhed i en fremmed kultur

På Global Studies og Business rejse vi flere gange i løbet af studietiden. Indholdet på studieturene varierer, men fælles for dem alle er, at du oplever en fremmed kultur og derved får indblik i en stadig mere globaliseret verden.

  • År 1: Tyskland med fokus på kulturen, sproget og samhandel
  • År 2: Kina
  • År 3: Et længerevarende studie- og sprogophold i et udvalgt europæisk land

 

Klik her, hvis du gerne vil læse mere om undervisningen på studieretningen og de videregående uddannelser, som studieretningen giver adgang til.

 

 Studieretningsfag

Tysk A

Afsætning A

Apple Business

Er du glad for Apple? Kan du lide at arbejde med video, musik, foto og tegning? Eller drømmer du om at starte din egen virksomhed?

 Kreativitet har altid været et nøgleord for Apple, og det er det også her. Vi bruger Macbooks, iPads og iPhones for at gøre undervisningen kreativ og spændende. Du kommer til at lave film, animationer, podcasts, ibøger, apps og meget mere. Du kommer til at lære, hvordan man starter sin egen virksomhed. Og du kommer til at arbejde sammen med Apple og andre innovative virksomheder.

 Kreative formater såsom film, podcasts, billeder mm. indgår som en vigtig del af undervisningen. Men det betyder ikke, at man ikke skal lave traditionelt skriftligt arbejde. Det skal man også.

 Vi arbejder i Apples programmer. Derfor er det et krav, at man har en macbook samt enten en iphone eller ipad.

 Studieturen går til Californien og forventes at koste ca. 12-15.000 kroner plus lommepenge.

 

 Studieretningsfag
Afsætning  A
Innovation B

Bemærk at der på denne studieretning er et gebyr på 500,- til dækning af transport og andre udgifter i forbindelse med deltagelse i Young Enterprices Company Program.

 

Højere teknisk eksamen (htx) studieretninger

Samfund og kommunikation

Synes du, det er spændende, hvordan vi som mennesker kommunikerer, eller
hvordan de sociale medier påvirker politik, reklame og journalistik i det moderne samfund? Så er denne studieretning lige noget for dig.

Du kommer til at arbejde med både politik og kommunikation, samtidig med at du får en solid studentereksamen og et grundigt fundament til at læse videre på. Studieretningen spænder meget bredt mod mange forskellige videregående uddannelser.

Med studieretningsfagene Samfundsfag B og Kommunikation/it A i kombination med rækken af obligatoriske fag på B niveau, bliver du på denne linje godt rustet til at læse videre inden for en lang række samfundsfaglige, humanistiske eller naturvidenskabelige uddannelser.

Studieretningsfag

Samfundsfag B
Kommunikation/it A

Klik på linket her, for at komme ind på Adgangskortet og se hvilke uddannelser en HTX med netop denne studieretning giver adgang til.

 

 

Game Design

Er det dig, der skal udvikle den næste ”Facebook” eller er du mere interesseret i at udvikle spil? Uanset hvad, får du gode muligheder for at uddanne dig inden for IT-, ingeniør-, medie- eller spiludviklerområdet, hvis du vælger Game Design. 

På uddannelsen kommer du til at arbejde med design, udvikling og programmering af spil og apps til underholdning, formidling, træning, læring og undervisning. Kun fantasien sætter grænser. 

Du stifter bekendtskab med teknologier som 3D printere og Virtual Reality, og du lærer at anvende de professionelle værktøjer, der bruges i spilindustrien til programmering, skabelse af 3D animationer samt lyduniverser og underlægningsmusik.

På Game Design studieretningen får du studieretningsfagene Programmering B og Kommunikation/it A, i kombination med rækken af naturvidenskabelige fag på B-niveau. Du vil herefter have gode muligheder for en fremtid i den digitale verden.

Studieretningsfag

Programmering B
Kommunikation/it A

Klik på linket her, for at komme ind på Adgangskortet og se hvilke uddannelser en HTX med netop denne studieretning giver adgang til.

Science Talent

Kan du lide robotter, raketopsendelser og rummet, eller er du mere til atom- og fusionsreaktorer, kvantelevitation og superledere? Science Talent er til dig, der drømmer om fremtiden. 

Studieretningen rummer et bredt udsnit af det naturvidenskabelige felt på højt niveau og indeholder spændende udviklingsprojekter, for eksempel raketopsendelser og Europas eneste fusionsreaktor til undervisningsbrug. 

Under studiet kan du desuden fordybe dig i højteknologiske temaer som fx robotter, atomreaktorer, satellitter, raketter, rummet, stjerner og fjerne galakser. 

Hæver du det obligatoriske fag ”Kemi B” til ”Kemi A”, får du en studentereksamen med alle de naturvidenskabelige fag på A-niveau. Dermed får du fri adgang til alle naturvidenskabelige uddannelser i Danmark.

Studieretningsfag

Matematik A
Fysik A

 Klik på linket her, for at komme ind på Adgangskortet og se hvilke uddannelser en HTX med netop denne studieretning giver adgang til.

 

Biotek

Er den store drøm at finde kuren mod kræft, eller er du mere interesseret i at finde ud af, hvordan vores krop fungerer?

På Biotek studieretningen kommer du langt omkring. Her bliver du bl.a. klogere på, hvordan virksomheder arbejder med udviklingen af fødevarer og genmodificering, hvordan man udvikler medicin, og hvordan den virker.

Biotek åbner døre inden for det sundhedsfaglige, biologiske eller ingeniørfaglige område. Med fagene Matematik A og Bioteknologi A får du en studentereksamen, der med valgfagene kan give dig et stærkt naturvidenskabeligt fundament og give adgang til langt de fleste naturvidenskabelige universitets- og professionsuddannelser.

Studieretningsfag

Bioteknologi A

Matematik A

Klik på linket her, for at komme ind på Adgangskortet og se hvilke uddannelser en HTX med netop denne studieretning giver adgang til.

Teknologi og samfund

Er du interesseret i samfundsfag og den nyeste udvikling inden for teknologi? På Teknologi og Samfundsfag studieretningen, kommer du til at arbejde med samfundsfag, og teknologiens betydning for vores samfund. Hvorfor satser vi på vindmøller i Danmark, skal vi overvåge alle mennesker nu, hvor det er teknologisk muligt? 

I samarbejde med erhvervslivet eller offentlige institutioner, skal du udvikle og producere prototyper, der kan hjælpe, forbedre eller innovere processer i det virkelige liv. 

Med fagene Samfundsfag B og Teknologi A får du en spændende studieretning med produktion og udvikling sat i forhold til krav og behov i samfundet. Kombinationen af de målrettede studieretningsfag med Matematik, Fysik og Kemi på B-niveau, sikrer dig en stærk studentereksamen.

Studieretningsfag

Teknologi A
Samfundsfag B

Klik på linket her, for at komme ind på Adgangskortet og se hvilke uddannelser en HTX med netop denne studieretning giver adgang til.

Apple Design

Er du vild med Apples design og muligheder? Bruger du Apps og smartphone hver dag? Så er Apple Design Linjen noget for dig. Her indgår Apple teknologien i din daglige undervisning, og fagene engelsk, dansk, samfundsfag og matematik anvender Apples Education værktøjer.

Apple er involveret i studieretningen med virkelighedsnære cases, og du kommer til at udvikle, designe og programmere dine egne apps til Apples App Store. Så du oplever, at det, du lærer, kan bruges til noget. Du får kendskab til den professionelle mediebranche, arbejdsmetoder og IT uddannelser.

I studieretningsfagene kommer du til at arbejde med design, medier, samfund, etik og kommunikation. Grafisk formsprog, fortælleteknik og brugeradfærd på nettet er også nogle af de områder, du møder i fagene, samt det nyeste i design af virtuelle omgivelser og visuel kommunikation.

Med studieretningen vil alle døre stå åbne for dine fremtidige studiemuligheder, hvad enten de går i retning af det naturvidenskabelige, humanistiske eller samfundsfaglige felt.

 

Studieretningsfag

Design B
Kommunikation / IT A

 Klik på linket her, for at komme ind på Adgangskortet og se hvilke uddannelser en HTX med netop denne studieretning giver adgang til.

Idrætslinjen

Har du styr på dine gener – og vil du vide, om de kan gøre dig til bodybuilder eller langdistanceløber?

Hvis du er vild med sport, sundhed - og biologien, fysikken og kemien bag, er det denne studieretning, du skal vælge. Her kommer du til at kigge under kølerhjelmen på din krop og finde ud af, hvad der driver systemet. Du kommer til at arbejde med Idræt både praktisk og teoretisk, og får samtidig også en større forståelse for kroppen, fysikken, fødevarer og sundhed.

Studieretningsfagene er Idræt B og Bioteknologi A. Med dem vil du være godt rustet til at forfølge en fremtid inden for mange naturvidenskabelige uddannelser på både universiteter og professionshøjskoler. Særligt inden for felterne idræt, sundhed, medicin og ernæring. 

 

Studieretningsfag

Idræt B
Bioteknologi A

 Klik på linket her, for at komme ind på Adgangskortet og se hvilke uddannelser en HTX med netop denne studieretning giver adgang til.