HTX Studieretninger

På Midtbyens Gymnasium HTX i Viborg kan du vælge imellem en række spændende studieretninger.

Du kan herunder læse mere om de forskellige studieretninger:

Samfund og kommunikation

Synes du, det er spændende, hvordan vi som mennesker kommunikerer, eller
hvordan de sociale medier påvirker politik, reklame og journalistik i det moderne samfund? Så er denne studieretning lige noget for dig.

Du kommer til at arbejde med både politik og kommunikation, samtidig med at du får en solid studentereksamen og et grundigt fundament til at læse videre på. Studieretningen spænder meget bredt mod mange forskellige videregående uddannelser.

Med studieretningsfagene Samfundsfag B og Kommunikation/it A i kombination med rækken af obligatoriske fag på B niveau, bliver du på denne linje godt rustet til at læse videre inden for en lang række samfundsfaglige, humanistiske eller naturvidenskabelige uddannelser.

Studieretningsfag

Samfundsfag B
Kommunikation/it A

Klik på linket her, for at komme ind på Adgangskortet og se hvilke uddannelser en HTX med netop denne studieretning giver adgang til.

 

 

Game Design

Er det dig, der skal udvikle den næste ”Facebook” eller er du mere interesseret i at udvikle spil? Uanset hvad, får du gode muligheder for at uddanne dig inden for IT-, ingeniør-, medie- eller spiludviklerområdet, hvis du vælger Game Design. 

På uddannelsen kommer du til at arbejde med design, udvikling og programmering af spil og apps til underholdning, formidling, træning, læring og undervisning. Kun fantasien sætter grænser. 

Du stifter bekendtskab med teknologier som 3D printere og Virtual Reality, og du lærer at anvende de professionelle værktøjer, der bruges i spilindustrien til programmering, skabelse af 3D animationer samt lyduniverser og underlægningsmusik.

På Game Design studieretningen får du studieretningsfagene Programmering B og Kommunikation/it A, i kombination med rækken af naturvidenskabelige fag på B-niveau. Du vil herefter have gode muligheder for en fremtid i den digitale verden.

Studieretningsfag

Programmering B
Kommunikation/it A

Klik på linket her, for at komme ind på Adgangskortet og se hvilke uddannelser en HTX med netop denne studieretning giver adgang til.

Science Talent

Kan du lide robotter, raketopsendelser og rummet, eller er du mere til atom- og fusionsreaktorer, kvantelevitation og superledere? Science Talent er til dig, der drømmer om fremtiden. 

Studieretningen rummer et bredt udsnit af det naturvidenskabelige felt på højt niveau og indeholder spændende udviklingsprojekter, for eksempel raketopsendelser og Europas eneste fusionsreaktor til undervisningsbrug. 

Under studiet kan du desuden fordybe dig i højteknologiske temaer som fx robotter, atomreaktorer, satellitter, raketter, rummet, stjerner og fjerne galakser. 

Hæver du det obligatoriske fag ”Kemi B” til ”Kemi A”, får du en studentereksamen med alle de naturvidenskabelige fag på A-niveau. Dermed får du fri adgang til alle naturvidenskabelige uddannelser i Danmark.

Studieretningsfag

Matematik A
Fysik A

 Klik på linket her, for at komme ind på Adgangskortet og se hvilke uddannelser en HTX med netop denne studieretning giver adgang til.

 

Biotek

Er den store drøm at finde kuren mod kræft, eller er du mere interesseret i at finde ud af, hvordan vores krop fungerer?

På Biotek studieretningen kommer du langt omkring. Her bliver du bl.a. klogere på, hvordan virksomheder arbejder med udviklingen af fødevarer og genmodificering, hvordan man udvikler medicin, og hvordan den virker.

Biotek åbner døre inden for det sundhedsfaglige, biologiske eller ingeniørfaglige område. Med fagene Matematik A og Bioteknologi A får du en studentereksamen, der med valgfagene kan give dig et stærkt naturvidenskabeligt fundament og give adgang til langt de fleste naturvidenskabelige universitets- og professionsuddannelser.

Studieretningsfag

Bioteknologi A

Matematik A

Klik på linket her, for at komme ind på Adgangskortet og se hvilke uddannelser en HTX med netop denne studieretning giver adgang til.

Teknologi og samfund

Er du interesseret i samfundsfag og den nyeste udvikling inden for teknologi? På Teknologi og Samfundsfag studieretningen, kommer du til at arbejde med samfundsfag, og teknologiens betydning for vores samfund. Hvorfor satser vi på vindmøller i Danmark, skal vi overvåge alle mennesker nu, hvor det er teknologisk muligt? 

I samarbejde med erhvervslivet eller offentlige institutioner, skal du udvikle og producere prototyper, der kan hjælpe, forbedre eller innovere processer i det virkelige liv. 

Med fagene Samfundsfag B og Teknologi A får du en spændende studieretning med produktion og udvikling sat i forhold til krav og behov i samfundet. Kombinationen af de målrettede studieretningsfag med Matematik, Fysik og Kemi på B-niveau, sikrer dig en stærk studentereksamen.

Studieretningsfag

Teknologi A
Samfundsfag B

Klik på linket her, for at komme ind på Adgangskortet og se hvilke uddannelser en HTX med netop denne studieretning giver adgang til.

Apple Design

Er du vild med Apples design og muligheder? Bruger du Apps og smartphone hver dag? Så er Apple Design Linjen noget for dig. Her indgår Apple teknologien i din daglige undervisning, og fagene engelsk, dansk, samfundsfag og matematik anvender Apples Education værktøjer.

Apple er involveret i studieretningen med virkelighedsnære cases, og du kommer til at udvikle, designe og programmere dine egne apps til Apples App Store. Så du oplever, at det, du lærer, kan bruges til noget. Du får kendskab til den professionelle mediebranche, arbejdsmetoder og IT uddannelser.

I studieretningsfagene kommer du til at arbejde med design, medier, samfund, etik og kommunikation. Grafisk formsprog, fortælleteknik og brugeradfærd på nettet er også nogle af de områder, du møder i fagene, samt det nyeste i design af virtuelle omgivelser og visuel kommunikation.

Med studieretningen vil alle døre stå åbne for dine fremtidige studiemuligheder, hvad enten de går i retning af det naturvidenskabelige, humanistiske eller samfundsfaglige felt.

 

Studieretningsfag

Design B
Kommunikation / IT A

 Klik på linket her, for at komme ind på Adgangskortet og se hvilke uddannelser en HTX med netop denne studieretning giver adgang til.

Idrætslinjen

Har du styr på dine gener – og vil du vide, om de kan gøre dig til bodybuilder eller langdistanceløber?

Hvis du er vild med sport, sundhed - og biologien, fysikken og kemien bag, er det denne studieretning, du skal vælge. Her kommer du til at kigge under kølerhjelmen på din krop og finde ud af, hvad der driver systemet. Du kommer til at arbejde med Idræt både praktisk og teoretisk, og får samtidig også en større forståelse for kroppen, fysikken, fødevarer og sundhed.

Studieretningsfagene er Idræt B og Bioteknologi A. Med dem vil du være godt rustet til at forfølge en fremtid inden for mange naturvidenskabelige uddannelser på både universiteter og professionshøjskoler. Særligt inden for felterne idræt, sundhed, medicin og ernæring. 

 

Studieretningsfag

Idræt B
Bioteknologi A

 Klik på linket her, for at komme ind på Adgangskortet og se hvilke uddannelser en HTX med netop denne studieretning giver adgang til.

 

 

Her kan du se mere om alle de fag, du kan få.

Astronomi

Astronomi C udbydes som valgfag i 3.g.

Hvis du vælger faget Astronomi C, vil du for det første få et øget kendskab til nattehimlens objekter – stjerner, planeter, galakser mm.., men du vil naturligvis også få en større forståelse for de processer, der foregår i det dominerende objekt på dagshimlen – nemlig solen.

Der vil blive muligheder for at observere soludbrud, eventuelle solpletter samt årets gang og solens bane på himlen. Andre himmelfænomener som f. eks. månens faser, måneformørkelse, solformørkelser, nordlys, kometer og stjerneskud behandles og observeres hvis muligt.

Du vil desuden få et større kendskab til solsystemet og planeterne i solsystemet, stjerner som er enten større eller mindre end solen samt planeter om andre stjerner – de såkaldte exoplaneter. Du vil også komme til at arbejde med forskellige metoder til afstandsberegning i universet samt få kendskab til universets udvikling – fra Big Bang til voresnuværende univers. Det historiske perspektiv og for skellige verdensbilleder gennem tiden inddrages løbende i undervisningen.

Biologi

Du kommer i biologi c til at stifte bekendtskab med biologi på forskellige niveauer. Fra det mindste til det største, fra cellens bestanddele til økosystemer. Du kommer derved også til at lære om hvordan du selv fungerer som organisme. Herunder hører kosten, organsystemer og forplantningen samt ikke mindst DNA og dets opbygning og funktion. Derudover kommer du til at bruge tid på at udforske energi- og stofkredsløbet i naturen som omgiver os.

Undervisningen foregår i laboratoriet såvel som i klasseværelset. I laboratoriet vil du komme til at arbejde konkret med de emner vi behandler teoretisk i klasseværelset. Der vil i laboratoriet blive lagt vægt på at du kommer til at lære grundlæggende færdigheder som brug af et mikroskop, og andet måleteknisk udstyr, samt gerne får en aha-oplevelse eller to.

Eksamen:

I biologi C kan du komme op til mundtlig eksamen.

Den mundtlige eksamen består af opgaver, som du trækker ved lodtrækning ved eksamens start. Opgaven tager udgangspunkt i de temaer, vi har arbejdet med i løbet af undervisningen og inddrager såvel teoretisk stof som eksperimentelt arbejde. Opgaven indeholder en overskrift samt præciserende underspørgsmål samt kendt og ukendt bilagsmateriale.

Opgaverne uden bilag skal være kendt inden prøven, så du kan forberede dig på dem under din forberedelse til eksamen.

Du har 24 minutters forberedelse og ca. 24 minutters eksaminationstid.

Til mundtlig eksamen bliver du bedømt efter følgende kriterier:

 • Om du kan redegøre for og analyserer resultater fra det eksperimentelle arbejde, som vi har haft i løbet af året
 • Om du kan sætte det eksperimentelle arbejde i relation til relevant teori
 • Om du sætter opgavens problemstilling i relation til relevant faglig teori
 • Om du kan redegøre for og forklare biologiske problemstillinger og sammenhænge
 • Om du perspektiverer faglig viden til erhvervsmæssige, sundhedsmæssige, samfundsmæssige eller etiske forhold

Du får én karakter i mundtlig biologi.

 

Bioteknologi

Du kan efter det første halve år på gymnasiet vælge faget bioteknologi A, i så fald bortfalder biologi- og kemiundervisningen, som ellers er obligatorisk. Bioteknologi A indeholder meget af stoffet fra kemi B og biologi B i ét fag, og du går således ikke glip af noget fagligt ved at vælge bioteknologi A. Bioteknologi A strækker sig over 2½ år, og afsluttes ved studentereksamen.

Du kommer i bioteknologi A til at arbejde med især anvendelsesorienteret kemi og biologi, specielt med henblik på bioteknologisk produktion, og biokemiske processer, samt mikrobiologiske arbejdsmetoder, herunder gensplejsning.

Undervisningen foregår i laboratoriet såvel som i klasseværelset. I laboratoriet vil du komme til at arbejde med relativt avanceret og kostbart udstyr. Du vil få erfaring med grundlæggende, vigtige og ofte komplicerede arbejdsgange og fremstillingsmetoder. I klasseværelset prøver vi at trække tråde fra teksten til dagsaktuelle emner og problemstillinger. Der tilstræbes afvekslende og underholdende arbejdsformer, uden at give afkald på fagligheden.

Eksamensform: 

Eksamen i bioteknologi A består af både en skriftlig og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve består af et opgavesæt, som tager udgangspunkt i fagets kernestof og bioteknologiske problemstillinger knyttet hertil. Prøvens varer 5 timer.

Til skriftlig eksamen bliver du bedømt efter, hvordan du er i stand til at anvende din faglige viden på konkrete bioteknologiske problemstillinger, og at du i din besvarelse anvender det bioteknologiske fagsprog korrekt samt at du inddrager forklarende tekst, der gør det muligt at følge din tankegang.

Du får én karakter i skriftlig bioteknologi.

Den mundtlige prøve består af opgaver, som du trækker ved lodtrækning ved eksamens start. Opgaven tager udgangspunkt i de temaer, vi har arbejdet med i løbet af undervisningen og inddrager såvel teoretisk stof som eksperimentelt arbejde.

Opgaverne skal være kendt senest 5 arbejdsdage før prøven, så du kan forberede dig på dem under din forberedelse til eksamen.

Du har 30 minutters forberedelse og ca. 30 minutters eksaminationstid. Eksamen er en faglige samtale mellem dig og din lærer.

Til mundtlig eksamen bliver du bedømt efter følgende kriterier:

 • Om du udtrykker dig klart og præcist og anvender bioteknologisk fagsprog
 • Om du demonstrerer fagligt overblik og forståelse for sammenhængen mellem forskellige stofområder og inddrager relevante emner i den faglige samtale
 • Om du sætter opgavens problemstilling i relation til relevant faglig teori
 • Om du inddrager metoder eller  resultater fra eksperimentelt arbejde
 • Om du perspektiverer opgavens problemstilling i et samfundsmæssigt, miljømæssigt og/eller etisk perspektiv.

Du får én karakter i mundtlig bioteknologi.

 

Dansk

Danskfaget beskæftiger sig med det danske sprog i dets mange facetter. Fagets indhold er:

• Genrer (roman, novelle, digt, artikel, mv.)
• Litterær analyse
• Litterære strømninger (romantik, realisme, socialrealisme, mv.)
• Sproglig analyse
• Dansk sprog i forhold til andre sprog (norsk, svensk, engelsk, mv.)
• Kommunikation (afsender, meddelelse, modtager, analyse af kommunikation, mv.)
• Medier (billeder, aviser, film, digitale medier, mv.)
• Teknologiske tekster og litterære tekster om teknologi

Overordnede faglige temaer i dansk vil du komme til at beskæftige dig med emner, som udforsker det at være menneske i en verden i teknologisk forandring. Vi arbejder med samt ældre tekster og sætter kunst og medier i perspektiv ved at undersøge, hvordan vores moderne verdensopfattelse er blevet til. Som htx-elev vil du især opleve et fokus på emner, der er relevante for din gymnasieuddannelse. Overskrifter på temaer kunne fx være ”Teknologi og menneske”, ”Det moderne gennembrud i videnskab og kunst” og ”Genteknologi og etik”
.
Du vil desuden komme til at arbejde med at skrive tekster i forskellige genrer og til forskellige målgrupper. Arbejdsformer i faget dansk vil du møde forskellige arbejds- og undervisningsformer: lærerforelæsninger, dialogbaseret klasseundervisning, gruppearbejde, større projektarbejdsopgaver, individuelt arbejde samt internetbaseret undervisning. Det skriftlige arbejde består af kortere skriveøvelser og længere skriftlige opgaver. Mundtligt arbejdes der med sproglig formidling i forskellige genrer og kommunikationssituationer.

Eksamensformer:
Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve. Den skriftlige prøve varer 5 timer og er en it-baseret prøve. Prøven afleveres elektronisk. Den mundtlige prøve varer ca. 30 minutter. Der gives 60 minutters forberedelsestid.

Design

I design får du et teoretisk og praktisk kendskab til designprocessen. Du kommer til at arbejde med projekter inden for tre områder, nemlig:
• produktdesign
• kommunikationsdesign
• design af fysiske omgivelser (arkitektur og byrum).

Undervisningen er en vekselvirkning mellem korte kursusforløb og længerevarende projektarbejde. Undervejs vil du kunne modtage undervisning af gæstelærere, samt besøge virksomheder/og eller tegnestuer, udstillinger og museer.

Nedenstående temaer er eksempler på forløb, som du kan komme til at arbejde med.
Helbredende design: Her arbejdes der med løsninger, der enten kan forebygge, eller afhjælpe, mennesker med en helbredsmæssig skavank. Der lægges vægt på om løsningen er brugervenlig, innovativ og æstetisk.
Design til folket: Eleverne arbejder med industriel design indenfor tre områder: Siddemøbler, fritid og sport.
Opbevaring og transport

I alle løsninger er der fokus på ”den gode oplevelse”. Undervejs i forløbet er der besøg på en møbelvirksomhed og et Utzon centret i Ålborg.

Banebyen Viborg: Eleverne arbejder med arkitektoniske løsninger til forskellige områder af Viborg Baneby. Der arbejdes enten med bygninger/boliger eller aktivitetsområder/parker og fælles for løsningerne er bæredygtighed – både i forhold til materialevalg, men også i forhold til de sociale og økonomiske aspekter. Der bygges fysiske modeller samt fremstilles 3-D tegninger. I projektet er der tilknyttet en ekstern arkitekt, som fungerer som vejleder og som i projektets afslutning er med til at vurdere elevernes løsninger.

Engelsk

På Viborg Tekniske Gymnasium er engelsk et fag der ruster dig til at begå dig i en globaliseret verden, præget af kommunikation på tværs af landegrænser, med netop engelsk som fællessprog. Derfor er det et rigtigt vigtigt fag!

Du vil igennem engelskundervisningen komme igennem en række temaer og genrer, der skal give dig et indblik i den engelsksprogede del af verden, både kulturelt, litterært, historisk og sprogvidenskabeligt.

De overordnede temaer der undervises i er de to store engelsksprogede områder, Storbritannien og USA, samt en række tekniske, naturfaglige og teknologiske emner, fx bæredygtighed og kunstig intelligens.

Idet engelsk er et fag hvor man skal øve sig for at blive god, foregår undervisningen selvfølgelig på engelsk, så du må forvente en del gruppe- og pararbejde samt fremlæggelser. Der vil ofte blive inddraget en masse autentisk engelsk, hvilket betyder at film, dokumentarer, radioprogrammer og lignende fylder en ret stor del af undervisningen.
Som afslutning på faget skriver du, alene eller i en lille gruppe, en synopsis hvor du skal undersøge og uddybe en problemstilling fra et af område indenfor kernestoffet.

Eksamen:
Som afslutning kan du komme op til en mundtlig og en skriftlig eksamen. Begge dele foregår ved udtrækning, hvilket betyder at du kan komme op i en, begge eller ingen af eksamenerne.
Den skriftlige prøve er en to-delt prøve hvor du først har en time til at lave en grammatikprøve, og derefter har du 4 timer til en lidt friere prøve hvor fokus er at kunne skrive indenfor nogle bestemte genrer samt din overordnede evne til at kunne kommunikere skriftligt. Du får en samlet karakter for begge prøver.
Den mundtlige prøve varer 30 min. med 30 min forberedelse, hvor du først skal præsentere et oplæg baseret på sin synopsis. Derefter skal du fremlægge og analysere en tekst du har trukket på vej ind til forberedelsen. Du får en samlet karakter for både synopsis-fremlæggelsen og den ukendte tekst.
Identiteten og eksamensformerne er ens for både engelsk A og engelsk B. Men engelsk A er naturligvis på højere niveau og der er 60 timers elevtid dertil, hvor der er 50 til engelsk B.

 

 

Fysik

Fysik A og B
Fysik er læren om energi og stof. Den beskriver hvorledes de bevæger sig og vekselvirker med hinanden. Ved hjælp af den naturvidenskabelige metode arbejder vi med:
Masse, energiformer, kræfter og bevægelse, tryk og opdrift, bølger, lys og lyd, varme, elektricitet, magnetisme og radioaktivitet.

Undervisningen er en vekselvirkning mellem teori, opgaver og eksperimenter. Praktisk arbejde i laboratorier eller værksteder er en væsentlig del af undervisningen. Som en del af undervisningen udarbejder eleven et større selvstændigt projekt.

Eksamensform Fysik-B:

Mundtlig eksamen som varer 30 minutter med en forberedelsestid på 24 timer. Der lægges i bedømmelsen bl.a. vægt på eksaminandens forståelse af fysiske begreber og principper og forståelse af det eksperimentelle arbejde, herunder fysiske love og deres anvendelse.

Eksaminationen tager udgangspunkt i eksaminandens fremlæggelse af sit selvstændige projekt og en redegørelse for eksperimenterne udført i forberedelsestiden.

Eksamensform Fysik-A:

Mundtlig og skriftlig eksamen.
Den skriftlige eksamen varer 5 timer. Den mundtlig eksamen varer 30 minutter med en forberedelsestid på 30 minutter. Der lægges i bedømmelsen bl.a. vægt på eksaminandens evne til at anvende naturvidenskabelig tankegang, behandle modeller, tolke forsøgsresultater, vurdere og analysere et eksperimentelt forløb samt at vurdere de teknologiske forhold.
Eksaminationen tager udgangspunkt i eksaminandens fremlæggelse af sit selvstændige projekt og en redegørelse vedr. det trukne spørgsmål og perspektiverer emnet ved hjælp af bilaget.

 

 

Idehistorie

I idehistorie lærer du at analysere og forstå væsentlige sammenhænge i ideernes udvikling. Du får undervisning i de idehistoriske strømninger der har været igennem historien, helt tilbage fra oldtiden og til det moderne samfund. Det er for eksempel strømninger som platonismen, renæssancen, marxismen og eksistentialismen.
Kernestoffet er ideernes udvikling i følgende tidsperioder:
• antikken (ca. 500 f.Kr. – 500 e.Kr.)
• middelalderen og renæssancen (ca. 500 – 1600)
• den naturvidenskabelige gennembrudsperiode (1600-tallet)
• oplysningstiden og den industrielle revolution (ca. 1700-1800)
• det 19. århundrede og industrisamfundet (1800-1950)
• strømninger og tendenser i det moderne samfund (fra 1950)

Der fokuseres på centrale idehistoriske problemstillinger som for eksempel forholdet mellem tro og viden, forholdet mellem sjæl og legeme, spørgsmålet om viljens frihed, samt forholdet mellem individ og samfund. En central rolle spiller etiske problemstillinger, som for eksempel spørgsmålet om, hvilket overordnet etisk princip vi bør leve efter.

Undervisningen former sig som en blanding af dialogbaseret klasseundervisning, gruppearbejde og projektarbejde. Du udarbejder skriftlige opgaver med udgangspunkt i forskellige historiske perioder. Faget afsluttes med en større skriftlig opgave, som kan udarbejdes i grupper på op til tre elever, og som danner udgangspunkt for eksamen.

Eksamensformer:
Eksamen former sig som en mundtlig prøve på grundlag af din afsluttende opgave.
Eksaminationstiden er ca. 30 minutter. Forberedelsestiden er ca. 30 minutter.

 

Innovation

I faget Innovation C bliver du skarp til at anvende metoder til at udvikle ideer, der er behov for, fordi ideerne har ny og relevant værdi. Du skal også beskæftige dig med udviklingen af forretningsmodeller, bl.a. med det formål, at der kan tjenes penge på ideerne.

Du kommer desuden til at arbejde målrettet med at udarbejde forretningsplaner, så dine ideerne kan føres ud i livet. Ofte kræver innovation og i værksætteri, at du skal kunne samarbejde, og derfor handler undervisningen også om team og teamroller. Du får også en grundlæggende forståelse for innovation i en samfundsmæssig sammenhæng.  

Faget afvikles i 2.g, og i et tværfagligt samarbejde med faget teknologi skal her du deltage i Europas største Innovations-Award, som finder sted i uge 47. I de sidste 6 år har eleverne fra Viborg Tekniske Gymnasium været på vinderpodiet 5 gange, så du bliver en del af stolte traditioner. Dommerpanelet består af folk fra erhvervslivet. Kriterierne, der ligger til grund for bedømmelsen, er baseret på læreplanerne fra de to fag. Der bliver rig lejlighed til at tale om din ide med folk, der til dagligt beskæftiger sig med økonomi, patenter, markedsføring, udvikling og produktion af prototyper, og du vil møde designere og iværksættere m.fl. De er der alle sammen med det formål bl.a. at tale med dig og din gruppe.

Undervisningen tager udgangspunkt i en vekselvirkning mellem teori, cases fra ind- og udland samt udarbejdelse af den forretningsplan- og model, som du og din gruppe udvikler ideen til at lave. Innovationscamps, virksomhedsbesøg samt oplæg og foredrag fra iværksættere eller designere indgår også i undervisningen.

Eksamen:

Eksamen i innovation er individuel og mundtlig. Der er ingen forberedelsestid, da udgangspunktet for bedømmelsen er den præsentation af jeres forretningsplan, som du på forhånd har forberedt. Eksaminationen kommer omkring faget generelt med afsæt i forretningsplanen og tager inkl. votering ca. 24 minutter.  

Kemi

Kemi B og A
Kemi er ét at HTX's naturvidenskabelige fag. Kemi B er obligatorisk på htx, men ønsker du faget på A-niveau kan du vælge det som valgfag.

I kemi lærer du om, hvordan alle stoffer er opbygget af atomer, og hvordan disse stoffer kan nedbrydes eller dannes i kemiske reaktioner. Der arbejdes både teoretisk og praktisk med de kemiske emner. F.eks. organisk og uorganisk stofkemi, redox- og syrebasereaktioner, kemisk ligevægt, reaktionshastighed og kemisk syntese.

Faget er et eksperimentelt fag, hvor kemisk viden udvikles i et samspil mellem eksperimenter, teorier og modeller. Der arbejdes med den teoretiske viden på mange forskellige måder. Dels foregår det ved traditionel klasseundervisning og nogle forløb er tilrettelagt i projekter og andre former for gruppearbejde.

Nedenstående temaer er eksempler på forløb, som du kan komme til at arbejde med.
Medicin: du får kendskab til forskellige lægemidlers kemiske opbygning og egenskaber. Herefter afprøves teorien i praksis ved at fremstille et lægemiddel i laboratoriet. Du kan desuden komme til at se kemien anvendt i praksis i forbindelse med besøg på et universitet eller en virksomhed.
Farvestofkemi: du kommer til at arbejde med syntese af et farvestof og anvende analyseteknikker og -udstyr til at bestemme farvestofindholdet i læskedrikke.
Kost og sundhed: her arbejder du med den kemiske opbygning af kulhydrater, fedt og protein. Her er desuden fokus på sundhedsrelaterede problemstillinger, f.eks. diskuteres forskellige kemiske opbygninger af fedtstoffer og effekterne af transfedtsyrer.

Eksamensform:
På A- og B- niveau afholdes en mundlig prøve med udgangspunkt i det praktiske arbejde. På A- niveau afholdes der derudover en skriftlig prøve.

 

Kommunikation/it

I faget kommunikation/it arbejder du med alle slags moderne kommunikationsformer. At formidle et budskab eller et produkt er med internettet blevet lettere end nogensinde. Men at kommunikere målrettet og med den ønskede effekt stiller stadig store krav udformningen af budskab og produkt.

I dette fag får du en dybdegående indsigt i de arbejdsprocesser og metoder, der er en forudsætning for fx websites, video, radio, grafisk design, journalistik, computerspil og animation.

Projektarbejdet er en meget vigtig del af undervisningen, og samspillet mellem kommunikationsteori, arbejdsmetoder og digitale medieproduktioner er helt central. Du vil altså selv skulle udarbejde digitale produkter, der er baseret på en grundig forundersøgelse, og som skal kunne fungere i den virkelige verden!

Faget tager udgangspunkt i arbejdet med digitale kommunikationsprodukter såsom
• Videoproduktion
• Radioproduktion
• Grafisk design fx logo, brochure, plakat, emballage og reklamemateriale
• Webdesign
• Digital animation
• Spildesign

At blive en god formidler kræver øvelse og erfaring med forskellige medieprodukter og kendskab til deres fordele, ulemper og begrænsninger. Du vil få erfaring med mange forskellige produkter og programmer, og du vil både skulle arbejde teoretisk, analytisk og ”hands-on” på computeren.

Eksempler på faglige emner: målgruppeanalyse, markedsanalyse, SWOT-analyse, projektledelse, farvelære, billedteori, interviewteknik, webstruktur, AIDA-modellen, kommunikationsplan, kamerateknik, billedbehandling,

Eksamen:
C-niveau
Eksamen tager udgangspunkt i den eksamensopgave, som du har udarbejdet som afslutning på skoleåret. Typisk får du 4-5 uger til din eksamensopgave, og du vil få vejledning fra din underviser. Eksamensopgaven består af et digitalt kommunikationsprodukt (fx et website, en plakat eller en radioreklame) og en skriftlig rapport, der handler om hvordan du har arbejdet med produktet. Til den mundtlige eksamen fremlægger du dit produkt og indholdet fra din rapport. Du modtager en samlet karakter for dit produkt og din mundtlige fremlæggelse, hvor der lægges vægt på, at du kan redegøre for din arbejdsproces, evaluere dit produkt, at du kan bruge fagets sprog og at du har styr på fagets metoder, modeller og teori.

A-niveau
Eksamen foregår som en projekteksamen. Det betyder at du sammensætter en prøvemappe med et udvalg af digitale produkter, som du har fremstillet i løbet af 2. og 3.g. Prøvemappen evalueres af din lærer og din censor inden selve eksamen. Til den mundtlige eksamen præsenterer du produkterne i din prøvemappe. Du bedømmes på din evne til at redegøre for din arbejdsproces, evaluere dit produkt, at du kan bruge fagets sprog og at du har styr på fagets metoder, modeller og teori.

Kulturforståelse

Kulturforståelse er et humanistisk fag, der har en del til fælles med den samfundsvidenskabelige faggruppe. Faget handler om, at alle mennesker indgår i relationer, hvor de tager del i kulturel betydningsproduktion. I kulturforståelse lærer du om, hvordan kultur produceres og reproduceres, og hvilken rolle kultur spiller for os selv og for andre. Faget beskæftiger sig med kulturelle udtryk, identitetsdannelse som en kulturel proces og giver redskaber med henblik på at møde og forstå kulturer.

Kernestoffet er blandt andet teorier om kultur og identitet og terminologi. Kulturmøder og –sammenligning, samspillet mellem det nationale og det globale, og kulturelle undersøgelsesmetoder.

Formålet med kulturforståelse C er, at du udvikler din evne til at kommunikere såvel inden for som på tværs af kulturer. Du skal arbejde med kulturelle processer og derved lære om mulighederne for at begå sig i en verden præget af kulturel mangfoldighed. Endelig skal du udvikle din viden om og forståelse af kulturel forandring.

Du skal lære at identificere og beskrive kulturelle udtryksformer i en lang række materialetyper. Du skal også lære at reflektere og dine egne værdier og se, hvordan de sikkert er et produkt af en kulturel proces. Derudover skal du lære at sammenligne kulturer og præsentere en kulturanalytisk problemstilling med baggrund i nogle data, som du selv har indsamlet.
Undervisningen er organiseret i disse fire forløb: kulturteori, kulturmøde, ikke-vestlig kultur og kultursammenligning.

Undervisningen er meget elevcentreret, og du forventes meget hurtigt selv at kunne finde materiale, som du kan bruge i undervisningen. Det kan fx være en spillefilm eller et tv-program, men du skal også ud og lave feltarbejde.

Eksamen:
Eksamen sker ved udtræk, og er kun mundtlig. Der er to forskellige eksamensformer; ved den skal du bruge dit eget feltarbejde og analysere noget materiale, som du trækker før forberedelsen. Ved den anden eksamensform, skal du ikke bruge dit eget feltarbejde men kun bruge det materiale, som du trækker før forberedelsen. Det er din lærer, der bestemmer, hvilken eksamensform, der skal bruges og alle elever skal bruge den samme eksamensform.

 

Matematik

Du får en dybere indsigt i matematiske begreber og tankegange. Dine evner til at analysere, formulere og løse matematiske problemer styrkes så du bliver i stand til at bearbejde tekniske og naturvidenskabelige problemstillinger.

I faget arbejdes der løbende med forskellige temaer, der afhænger af hvilken studieretning, du har valgt. Nogle af de faglige temaer der arbejdes med er: Algebra, Geometri og Trigonometri, Funktioner, Vektorer, Differential- og Integralregning og Differentialligninger. Hvert fagligt tema afsluttes med et projekt som bruges i forbindelse med eksamen i faget.

Du vil komme til at arbejde med matematikken på højt niveau, når du skal løse opgaver i andre fag. Her er udgangspunktet en eksperimenterende tilgang til faget hvor kreativiteten er i højsædet. Disse kompetencer giver dig et forspring i kommende studie- og erhvervsmæssige sammenhænge.

Eksamen:

På B niveau tager den mundtlige prøve udgangspunkt i de projekter der er lavet undervejs i faget samt et eksamensprojekt. 

På A niveau tager den mundtlige prøve udgangspunkt i de projekter der er lavet undervejs i faget samt et supplerende spørgsmål. Den skriftlige prøve er en 5 timers prøve.

 

Programmering

I programmering C vil du komme til at arbejde med forskellige programtyper, f.eks. c++, Java  Python. Du skal arbejde systematisk og strukturelt med programudvikling, og du skal også teste programmerne. Undervejs i udviklingen vil der være stort fokus på at identificere alt det, der kan gå galt under opbygning af et sådant program. Arbejdet foregår typisk i grupper af to til tre personer. Til at lære de forskellige programmeringssprog vil du komme til bruge film på Youtube samt andre læringsredskaber på computeren.

Da der er mange spil, som foregår på computer, mobiltelefon eller tablets, vil det være oplagt for dig at designe og udvikle et eller flere spil til fx en mobiltelefon. Det kunne f.eks. være en ny version af Angry Bird eller Candy Cross - eller måske et helt nyt spil. Det er kun din fantasi, der sætter grænsen.

Da programmering også handler om robotter og selvkørende bil, vil du sammen med din klasse komme på forskellige besøg, som skal gøre jer klogere på, hvordan man f.eks. i industrien anvender forskellige programmeringssprog mm. I den forbindelse skal du også stifte bekendtskab med en lille mikroprocessor, Arduino, og de programmeringssprog, der hører til den.

Hvis du i 3.g påtænker at vælge teknikfaget Produktion og design med speciale i el-teknik vil der være en fordel for dig at have haft programmering.

Eksamen:

Eksamensopgaven laver du individuelt eller i gruppe, og du skal løse et teknisk problem ved hjælp af programmering. Arbejdet dokumenteres med en journal på maksimalt 10 sider. Der er ingen forberedelsestid, da udgangspunktet for bedømmelsen er den mundtlige præsentation. Eksaminationen kommer omkring faget generelt med afsæt i jeres program, journal og præsentation og tager inkl. votering ca. 24 minutter. 

 

Psykologi

I psykologi får du et bredt kendskab til det raske menneske; det vil sige at psykopatologien, f.eks. massemordere, ikke er at finde i stoffet. Du vil lære om de mest kendte psykologiske teorier og eksperimenter og du skal lære at udvælge og anvende psykologisk viden til at belyse et givent problem i nutiden. Nutiden forstås bredt som de sidste ca. 50 år og det vil sige, at Freud ikke er en del af stoffet. Derudover skal du lære lidt om etikken i psykologien og også noget om, hvordan den kultur et menneske vokser op i, påvirker det.

Du vil arbejde med en lang række emner, f.eks. omsorgssvigt, idrætspsykologi, skæld ud, navnets psykologi, venskaber i teenage årene og mange andre emner, som du er med til at bestemme.

Du vil opleve en progression i arbejdsformerne, sådan at du i starten af skoleåret vil få nogen tavleundervisning. Derefter kommer der mere arbejde i par og grupper og fremlæggelser på klassen og til sidst i forløbet skal du selv udarbejde en spørgeguide og observere og/eller interview i f.eks. en butik i Viborg. Måske du skal kigge på kønssocialisering i Fætter BR eller i H&M.

Eksamensform:
Hvis du skal til eksamen i psykologi er det en mundtlig eksamen. Du trækker en tekst, der er forsynet med spørgsmål, som du skal svare på. Forberedelsestiden er 40 minutter, og eksaminationstiden er 20 minutter.

Samfundsfag

I samfundsfag skal du arbejde med danske og internationale samfundsforhold samt med samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling. Vi tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger, og du får en forståelse for det komplekse globaliserede samfund. På det grundlag kan du forholde dig fagligt til din omverden og indgå kvalificeret i diskussioner.

Du vil blive præsenteret for problemstillinger indenfor områderne økonomi, politik, samfund og teknologi, ligesom du skal beskæftige dig med samfundsvidenskabelig metode. Du bliver bl.a. klogere på, hvordan det politiske system fungerer, herunder på årsager til at politikerne siger og handler, som de gør. Du får også en grundlæggende forståelse af, hvordan samfundsøkonomien hænger sammen, og du vil også komme til at lære forskellige velfærdsstatsmodeller at kende og se deres muligheder og udfordringer. Retssystemet og f.eks. forskellige årsager til, at man straffer kriminelle, kan du også komme til at beskæftige dig med, og når du skal se på sammenhængen mellem teknologisk udvikling og samfundsudviklingen vil du f.eks. skulle lære om globaliseringen og dens konsekvenser.

På B-niveau kommer du mere i dybden med de forskellige områder, ligesom du her skal beskæftige dig langt mere med sociologi og internationale forhold.

I timerne arbejder du både individuelt, i par og i grupper, og du får også udviklet dine evner til at lave fremlæggelser. Undervisningen veksler mellem teori og diskussioner. Du skal også udarbejde en række skriftlige arbejder.

Eksamen:

Når du skal til eksamen, trækker du på C- niveau et spørgsmål samt artikler og tabeller indenfor et af de temaer, som undervisningen har omhandlet. På B-niveau trækker du et tema med tilhørende artikler og tabeller, og du skal her selv formulere en række samfundsfaglige problemstillinger, som du dokumenterer og diskuterer til den mundtlige eksamen.

 

 

 

 

 

 

Teknikfag

Teknikfag er sammen med teknologi-B  ét af HTX's profilfag - et fag, som kun udbydes på de tekniske gymnasier. Faget bidrager til vores særlige iværksætterkultur. Der kan vælges mellem 3 linjer

 • Design og produktion
 • Byggeri og energi
 • Proces, levnedsmiddel og sundhed

I teknikfag lærer du om teknologier, der bruges i fremstilling og udvikling af produkter. Du får teoretisk og praktisk erfaring med bl.a. formgivning, materialer og fremstilling samt forudsætninger for at kunne forholde dig analytisk og innovativt til tekniske løsninger.

Teknikfaget gennemføres som projektbaseret undervisning i samspil mellem teori og praktisk arbejde i værksteder og laboratorier. Inden for de givne projekter opnår du indsigt i at planlægge, beskrive og gennemføre selvstændige projektforløb. Projekterne relaterer sig til de problemstillinger der arbejdes med på videregående uddannelser og i erhvervslivet.

Proces, levnedsmiddel og sundhed

Faget omhandler analysemetoder, bioteknologi, fødevarer, mikrobiologi, produktfremstilling og sundhed og miljø. Faget beskæftiger sig med udvikling og fremstilling af produkter så tæt på en industriel produktion som mulig.

Design og produktion

Faget omhandler teknisk produktudvikling/mekanisk konstruktion, analog/digital elektronik, programmering, materialer. Faget beskæftiger sig med udvikling, fremstilling og dokumentation af mekaniske og/eller elektroniske produkter. Faget kombinerer maskin- og el-teknik (Mekatronik).

Byggeri og energi

Formålet med denne linje er at lære, hvordan en byggesag udarbejdes, så man kan opføre bygningen. Der er stort fokus på selve konstruktionen og energiberegningen på bygningen, og man lærer at anvende tegneprogrammerne Autodesk AutoCAD og Google Sketchup, to programmer der er flittigt brugt blandt ingeniører og arkitekter. Produktdelen i Byggeri og energi består typisk i at fremstille en del af en særlig konstruktion, fx et udhæng eller en mur, hvor der er specifikke udfordringer.

Læs mere om teknikfagene og eksempler på elevopgaver her.

Teknologi

Teknologi er ét at HTX's profilfag - et fag, som kun udbydes på de tekniske gymnasier.
Teknologi B er obligatorisk på htx, men ønsker du faget på A-niveau kan du vælge studieretningen 'Arkitektur, teknologi og design.

I teknologi lærer du om teknologiens sammenhæng med det omgivende samfund. Med udgangspunkt i både natur- og samfundsfaglig viden lærer du bla. at udvikle og fremstille et produkt, der bidrager til et samfundsmæssigt problems løsning.

I teknologi kommer du til at arbejde projektorganiseret i grupper omkring et selvvalgt emne inden for et tema. Inden for det givne tema skal du i gruppen være med til at finde et samfundsmæssigt problem. Ligesom i erhvervslivet er samarbejde en vigtig forudsætning, og derfor trænes denne del meget tidligt i faget. Undervejs i forløbene vil du bla. blive undervist i: mindmap, SWOT-analyse, 3-D tegning, tidsplanlægning, markedsanalyse, materialekendskab, livscyklusanalyse, værkstedskendskab.

Vælges teknologi på A niveau udbygges faget med en række områder, hvor specielt virksomheden og hvordan du starter en sådan er i fokus. Her vil du således få kendskab til emner som ; igangsætteri, virksomhedsorganisation, virksomhedsøkonomi, markedsføring, kvalitetsstyring, produktionsstyring

Nedenstående temaer er eksempler på forløb, som du kan komme til at arbejde med.
Moderne livsstil: Herunder både fysiske og psykiske problemer. Eksempler på elevfremstillede produkter: træningsredskaber, sund fastfood
Young enterprise: Landsdækkende konkurrence imellem gymnasierne indenfor kategorierne: ”bedste eksempel på prototype” og ”bedste innovationsproces”. Eksempler på elevfremstillede : Børnesikkert skærebræt, alternativ cykellåse, hygiejnisk tandkrus, gigantklodsmajor.
Naturen i forandring: Årsager og konsekvenser af klimaforandringer. Eksempler på elevfremstillede produkter: oversvømmelsessikring til kælderen, solfanger til telt, flerfunktionelle møbler i bæredygtige materialer, is fremstillet af danske råvarer, papirsuldsmursten.

Eksamensform:
Eksamen er individuel, hvor du, med udgangspunkt i den skriftlige rapport og det fremstillede produkt, fremlægger projektet og besvarer herefter uddybende spørgsmål.

 

Teknologihistorie

Teknologihistorie omhandler teknologiens udvikling og betydning for mennesker, samfund og natur fra antikken til i dag. Følgende perioder og kulturer behandles:
• Oldtiden (= antikken) (ca. 500 fvt. – ca. 500 evt.)
• Middelalder, renæssance og den naturvidenskabelige gennembrudsperiode (ca. 500 – ca. 1750)
• Den industrielle revolution (ca. 1750 – ca. 1850)
• Industrisamfundet (ca. 1850 – ca. 1950)
• Det moderne samfund (fra ca. 1950)
Under behandlingen af kernestoffet anvendes følgende indfaldsvinkler:
• Den tekniske
• Den samfundsfaglige
• Den filosofiske

Forholdet mellem teknologi og samfund er det overordnede tema i teknologihistorie. Det drejer sig om at forstå samspillet mellem en bestemt teknologi – f.eks. dampmaskinen – og det samfund, som eksisterede på det tidspunkt teknologien opstod. Samfundet påvirker teknologien, og teknologien påvirker samfundet. 

I teknologihistorie vil du komme til at analysere samspillet mellem teknologi og samfund i forbindelse med de vigtigste teknologiske produkter gennem historien. Det er produkter som pyramiderne, den romerske akvædukt, vandmøllen, den trykte bog, dampmaskinen, bilen, flyvemaskinen, fjernsynet og internettet.

I teknologihistorie vil du møde forskellige arbejds- og undervisningsformer: dialogbaseret klasseundervisning, gruppearbejde, større projektarbejdsopgaver og individuelt arbejde.
Du skal udarbejde tre skriftlige opgaver. Den sidste opgave, den afsluttende opgave, stilles af skolen og ligger til grund for eksamen, som er mundtlig.

Eksamensformer:
Eksamen består af en mundtlig prøve, som varer 24 minutter. Der gives ingen forberedelsestid. Den mundtlige prøve foregår på grundlag af din afsluttende opgave.

Tysk

Tysk fortsættersprog C udbydes som valgfag i 2.g.

I tysk lærer du at forstå et enkelt tysk standardsprog. Samtidig får du et grundlæggende kendskab til tyske kultur- og samfundsforhold.

Du får bl.a. også undervisning i grundlæggende regler for tysk grammatik og lærer at reflektere på tysk over litterære tekster og andre kunstneriske udtryksformer.

 

Du kan også læse mere om fagenes indhold på Lectio under studieplaner. Klik her for at komme på Lectio. Vælg herefter hold, samt det ønskede fag og klik på "studieplan".